Konferens för lärare om klimat och biologisk mångfald

Välkommen till en kostnadsfri halvdagskonferens i Jönköping den 3 maj 2024. Fokus är lärande för hållbar utveckling.

Konferensen vänder sig till dig som är verksam som lärare eller pedagog och programmet kommer huvudsakligen att vara verksamhetsnära samt erbjuda nytt material och spännande metoder som du kan använda dig av i undervisningen.

Seminariet arrangeras av Naturskyddsföreningens skolverksamhet. Medverkar gör även Naturskolan på Upptech, Skolverket och Friluftsfrämjandet.

Seminariet hålls i samband med Naturskyddsföreningens rikskonferens i Jönköping 3–5 maj.

Program
Caféscenen

Introduktion till dagen 13.00–13.10
Medverkande: Helena Lundmark, verksamhetsledare Naturskyddsföreningen i skolan och Ulrika Franke, pedagogiskt ansvarig på Upptech.

Bortom fossilsamhället 13.10–14.00
Ruben Ritzén, antropolog från Lunds universitet, reder ut begreppen aktivt hopp och framtidskunnighet. Hur kan undervisningen bidra till att motverka faktaresistens och fantasikris och istället främja handlingskompetens och engagemang för klimatomställningen? Genom materialet Bortom fossilsamhällets innovativa och hoppingivande pedagogik kan du vässa din undervisning om framtiden och klimatet.
Målgrupp: Lärare i NO, SO, med flera ämnen som vill få inspiration och nya verktyg till undervisningen, årskurs 7–9 och gymnasiet
Medverkande: Ruben Ritzén Lunds universitet och Klimatakademin, Helena Lundmark, Naturskyddsföreningen

Panelsamtal om lärande för hållbar utveckling 14.00–14.30
Samtal mellan Helena Lundmark, Naturskyddsföreningen, Mats Hansson, utbildningsråd vid Skolverket och NO-läraren och journalisten Jonas Pietrzak Edlund om hinder och möjligheter för att utbilda för en hållbar framtid. Jonas är aktuell med boken Undervisa för framtiden – med hållbar utveckling i fokus.

Fika 14.30–14.45

Upptech vatten! 14.45–15.30
Naturskolan i Jönköping erbjuder flera temalektioner kopplat till vatten. Med de yngre eleverna håvar vi småkryp i närområdet och tittar på dem med hjälp av våra elektroniska mikroskop som kopplas upp till iPads. Vi använder också magneter för att fiska upp skräp i våra vattendrag via vårt LONA-projekt Trash-talk. Med de äldre eleverna åker vi ut på heldagsexkursioner med vår Ekobuss, där vi har möjlighet att håva och göra vattenundersökningar i olika vattendrag. På hösten passar vi på att se rödingen
eller öringen leka i Vättern eller dess tillrinnande åar.
Medverkande: Ulrika Franke, pedagogiskt ansvarig, Upptech.

Nyhet: Vilda grannar 15.30–16.00
Välkommen till en lansering av ett nytt kostnadsfritt läromedel för förskolan, grundskolan och fritids: Vilda grannar! Skolmaterialet passar både i teoretiska och praktiska ämnen. Lär, skapa och ha kul utomhus samtidigt som ni hjälper naturen och de vilda djuren. Alla som deltar i konferensen får ett kit med fina spåraffischer med hem till klassrummet.
Målgrupp: Lärare i träslöjd, biologi, idrott och hälsa, svenska, samhällskunskap, årskurs F–9 och förskolan och fritids.
Medverkande: Helena Lundmark, Naturskyddsföreningen och
Max Wejstorp, Friluftsfrämjandet

Avslutning i Upptechs utflyktsbuss 16.15–16.45

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll