Inventera småkryp

Finns det spindlar, fjärilar, trollsländor, gräshoppor och mångfotingar i närheten av er skola? Gör en småkrypsinventering!

Aktiviteten är del av Vilda grannar
Lämplig tid för genomförande:
  • Vår
  • Sommar
  • Höst

Inventera er skolgård eller närmiljö genom att under 1–3 lektioner undersöka vilka småkryp som finns där. Fyll i antal, i vilken typ av omgivning de befann sig och om det var varmt, kallt, torrt, fuktigt samt vilken temperatur det var där krypen befann sig.

Fotografera era fynd om det går för att lättare kunna bestämma vilken artgrupp de tillhör.

Material

lupp
mobiltelefon att fotografera med
termometer
anteckningsblock
skrivunderlägg
penna
bestämningslitteratur för småkryp

Att diskutera

  1. I vilka miljöer hittade ni flest småkryp? Vad kan detta bero på? 
  2. Har temperaturen någon betydelse för vilka fynd ni gjorde?
  3. Hur skulle ni kunna göra gården mer smådjurs-/småkrypsvänlig för att få ett rikare resultat vid nästa inventering?
  4. Har tidpunkten betydelse? Varför i så fall?

Gör om kartläggningen vid några olika tillfällen och efter ett år.

Tips! Passa på när det är varmt utomhus och gärna mitt på dagen.

När kartläggningen är klar kan ni börja inventera olika småkrypsgrupper var för sig som spindeldjur, fjärilar, trollsländor, gräshoppor, vårtbitare, leddjur, mångfotingar.

Tag hjälp av artdatabankens bestämningsnycklar eller appar som Obsidentify och norska Artsoraklet.

Vilda grannar

Hjälp djur och natur – och lär utomhus

Vilda grannar är ett skolmaterial för förskolan, skolan och fritidshemmet om att hjälpa vilda djur.

Till Vilda grannar
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll