Räkna grodor

Genom att räkna grodor, yngel och romklumpar kan ni bidra till viktig forskning. Dessutom får ni en härlig friluftsdag i naturen.

Aktiviteten är del av Vilda grannar
Lämplig tid för genomförande:
  • Vår

Det bästa är att göra den här aktiviteten flera år i rad, på samma plats och vid samma tidpunkt. Då samlar ni in viktig kunskap om de svenska grodorna till forskarna. Men ett år är bättre än inget.

Förberedelser

Förankra gärna med kollegorna att grodräkning är något som ni vill göra i en viss årskurs år efter år.

Den lärare som känner sig manad skapar ett personligt konto på Artdatabanken.

Välj ut en avgränsad plats (kallas för lokal på biologspråk) där det finns lämpligt vatten och borde finnas grodor. Registrera platsen i Artportalen om den inte redan finns registrerad. 

Om ni är osäkra på vart ni ska gå för att hitta grodor kan ni titta i Artdatabanken ifall grodor har observerats någonstans i närheten.

Förbered friluftsdagen med hjälp av Friluftsfrämjandets checklistor för säkra utedagar.

Förbered gärna eleverna genom att:

Genomförande

Markera tydligt inom vilket område som eleverna ska räkna romklumpar, yngel och grodor. Det bästa är att fokusera på att räkna romklumpar. Dela in lokalen (platsen) i mindre delar och dela upp eleverna i grupper.

Ta bilder och dokumentera både fynden och platsen där ni hittade dem. Om ni inte hittade några romklumpar eller någon art som ni tidigare sett på platsen är det också viktigt att rapportera.

Varför? Forskare vill gärna veta hur det står till med de svenska grodorna. Därför behöver de information från många platser. Genom att rapportera in era fynd till Artportalen kan forskarna få hjälp – och vi får mer kunskap om de svenska grodorna.

vanlig groda,
Vilda grannar

Hjälp djur och natur – och lär utomhus

Vilda grannar är ett skolmaterial för förskolan, skolan och fritidshemmet om att hjälpa vilda djur.

Till Vilda grannar
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll