Illustration: Cirkulär ekonomi

Illustrationen visar en enkel förklaring av linjär respektive cirkulär ekonomi. Skriv ut som affisch eller använd digitalt.

Affisch som pdf:

kretslopp, återvinna, återanvända, avfall, cirkulär, linjär

Mer om cirkulär ekonomi:

Nyckelord: Cirkularitet, cirkulärekonomi, linjärekonomi, kretsloppsekonomi, kretslopp, resurser, hållbar design.

Gillas av 1

Relaterat innehåll