Länkbibliotek för skolor

Här listas centrala aktörer som kan ge stöd till kommuner och skolor inom lärande för hållbar utveckling (LHU), samt aktuella länkar till skolmaterial och faktasidor med fokus på hållbar utveckling.

Lärande för hållbar utveckling - centrala aktörer

Naturskyddsföreningen
Erbjuder läromedel, fortbildningar, faktablad, metoder och verktyg för skolors arbete med hållbar utveckling.

Den globala skolan
En del av Universitets- och högskolerådet. Anordnar fortbildningar inom LHU för pedagoger över hela Sverige. 

UNDP - FN:s utvecklingsprogram
Erbjuder pedagogiskt material om de globala målen på svenska. För högstadiet och gymnasiet.

Håll Sverige Rent
Erbjuder verktyg och pedagogiskt material för att arbeta med hållbarhetsfrågor i förskolan, grundskolan och gymnasiet. Exempelvis, Grön Flagg, Unga Reportrar och övningar kopplat till nedskräpning.

Naturskoleföreningen och naturskolorna
Naturskoleföreningens 90 naturskolor arbetar med utomhuspedagogik mot alla elever i kommunen. Håller även fortbildningar i utomhuspedagogik och deltar på många platser i grundutbildningen på lärarprogrammet.

Skolverket
Skolverket har lärmoduler för ämnesövergripande undervisning om hållbar utveckling. Modulen vänder sig till arbetslag och belyser hur undervisningen kan organiseras och vad den kan innehålla. Finns för åk 1-6, åk 7-9 respektive gymnasiet.

Swedesd
Forsknings- och kompetenscentrum vid Uppsala Universitet som bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt både i Sverige och utomlands. Nationellt har Swedesd tidigare haft rollen som koordinator för arbete med FN:s handlingsprogram Global Action Programme (GAP) on ESD samt leder det globala UNESCO-nätverket för lärarutbildning inom GAP.

Utenavet
Nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande.

Nationella LHU-nätverket
Nätverk för alla som är intresserade av LHU, enskilda såväl som organisationer. Nätverket vill främja erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och den nationella och internationella debatten om LHU.

we_change
En del av stiftelsen Fryshuset. Samarbetar med aktörer från näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Anordnar stora event för gymnasieskolor med utgångspunkt i de globala målen i ett tiotal kommuner varje år sedan 2012.

WWF Världsnaturfonden
Står bakom kampanjen Earth hour och erbjuder pedagoger olika utbildningar, verktyg och metoder, t ex modellen Vår stad 2030 som skolor och kommuner kan använda självständigt eller i samarbete med WWF. 

Skolmaterial och faktasidor - hållbar utveckling 

Amnesty i skolan
Lektionsmaterial om mänskliga rättigheter. Huvudsakligen anpassat för gymnasiet.

DN global utveckling - Dagens Nyheters specialbevakning av globala målen
Aktuella journalistiska texter som passar som underlag till skolarbete om FN:s globala mål för hållbar utveckling. Läs om Dagens Nyheters satsning här. Här finns även frågor och svar på de vanligaste frågorna om målen. 

Globalportalen
Globalportalen drivs av Forum Syd, organisationer, folkhögskolor och studieförbund som arbetar med globala frågor. Innehåller massor med fakta, nyheter, aktuella kampanjer och utbildningar för volontärer. Riktar sig till unga vuxna som vill engagera sig. 

Göteborgs botaniska trädgård
En idébank för lärare och fritidspedagoger kring odling, växter och djur.

Hallå konsument! 
Konsumentrådgivning på webben. Konsumentverket. 

Klimat - Naturvårdsverket 
Naturvårdsverkets sida med artiklar, fakta, statistik och publikationer inom ämnet klimat.

Kortspelet Klimatkoll
Ett fysiskt kortspel utvecklat av forskare vid Chalmers. Spelet sprider kunskaper och väcker samtal om klimat och livsstil på ett engagerande sätt. Lärare som undervisar från årskurs 7 och uppåt kan beställa ett begränsat antal kortlekar gratis.

Kontrollrummet - Svenska Kraftnät
Övervakning i realtid av Sveriges el-balans, import och export. Diagram som visar aktuella energikällor och el-användning i Sverige timmer för timme. 

Landguiden - Utrikespolitiska institutet
Verktyg med uppdaterad information omvärldens länder, organisationer och konflikter. Passar högstadiet och gymnasiet.

Lektionsbanken - Konsumentverket
Färdiga lektioner för mellan- och högstadiet samt gymnasiet om hållbar konsumtion, konsumenträttigheter, privatekonomi och reklam. Hallakonsument.se fungerar som faktaunderlag för uppgifterna. 

Mitt vatten
Faktasidor om avlopp, dricksvatten och vattnets kretslopp. Framtaget av branschorganisationen Svenskt vatten.

Om Skogen - Fältbiologerna
Skolmaterial som utforskar skillnaden mellan skog och trädplantage. Riktar sig till årskurs 4-6 men fungerar för alla som vill lära sig om det svenska skogsbruket, och går att anpassa till alla åldrar. Kan göras inne eller ute.

Schyst resande
Artiklar och material som kan användas för att lyfta hållbart resande i undervisningen. Från nätverket Schyst resande, där bland annat fackförbund och föreningar ingår.

Slöjd håller
Lektioner om att tänka, handla och göra konsumentsmart med slöjden som utgångspunkt och alltid i samarbete med andra ämnen i skolan.

SMHI: Kunskapsbanken
Beskrivningar av fenomen och händelser kopplade till meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat.

SO-rummet.se Podcast
I fokus är en allmänbildande podd med avsnitt om olika spännande frågor med tillhörande uppgifter. Här finns bland annat ett avsnitt om Parisavtalet, ett avsnitt om den globala uppvärmningen och ett avsnitt om biologisk mångfald.

Stilmedveten.se
Massor med fakta och inspiration om kläder och material - för en mer hållbar och miljövänlig klädstil.

Sustainability Illustrated Film
Illustrerade filmer som beskriver olika aspekter av hållbar utveckling (t ex ekologiskt fotavtryck, social hållbarhet, orsakerna till klimatförändringarna) på engelska. Filmerna har valbara engelska undertexter.

Rymdstyrelsen: Utbildning
Utbildningsmaterial, lärarfortbildningar och inspiration om rymden.

UR Play Film och podd
Filmer och poddar om klimat, miljö och hållbar utveckling med koppling till läroplanen. Hitta allt på samlingssidan Hållbar utveckling & Agenda 2030.

Westanders PR-handbok
PR-byrån Westander ger varje år ut en lättläst handbok om hur man skapar publicitet, bildar opinion och påverkar politiska beslut.

Nyckelord: länk, länkar, lärande för hållbar utveckling, globala målen för hållbar utveckling, externa aktörer, samverkan, LHU, ESD.

Bli först att gilla!

Relaterade inlägg