Läroplanskopplingar: Naturkonst (1-6)

Lgr 22

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Syfte

Övningen kan bidra till att utveckla:

Bl: Förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt utifrån syftet med bildarbetet.


Centralt innehåll

Ämnesinnehåll som tas upp i övningen:

Åk 1-3

Bl: Förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Några verktyg och material för teckning, måleri, modellering och konstruktioner samt för fotografering och annat digitalt arbete med bilder.


Åk 4-6

Bl: Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete. 

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tredimensionella bilder, till exempel linjer, färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg och material för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, arbete med rörlig bild och digital bildbehandling.

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!