Naturkonst (F-6)

Det här är en mycket flexibel övning som går ut på att skapa olika typer av konst med hjälp av föremål från naturen. När installationerna är färdiga finns det möjlighet att ta reda på mer om de föremål och arter som eleverna har använt sig av.

Ämnen: Bl

Länk till läroplanskopplingar: åk 1-6

Målet med den här övningen är att få eleverna att få en känsla för naturens estetiska värden genom att på ett kreativt sätt utforska naturen.

Material

  • Naturmaterial som hittas på en strand eller i en skog, exempelvis pinnar, stenar, tång, sand, kottar, träbitar
  • Vattenfärger och papper

Genomförande

Övningen kan göras på många olika sätt, här följer några förslag. De översta är för de yngsta:

Fantasidjur
Låt eleverna skapa fantasidjur och små miljöer av stenar, snäckor, pinnar och kottar.

Klasshjärtat
Låt alla elever hitta var sin sak från naturen (en sten, snäcka eller liknande). Lägg tillsammans ut alla saker så att de bildar ett hjärta.

Bokstavskonst
Låt elever bygga bokstäver av saker från naturen (stenar, pinnar osv). För äldre barn kan de skriva flera ord och hela meningar av naturmaterial. Ett alternativ kan vara att alla tar med stenar till klassrummet som sedan målas med bokstäver från A-Ö och bildar alfabetet.

Mandalas
Mandalas är evighetsmönster där man lägger ut cirklar. Detta kan göras med alla möjliga naturmaterial. Låt eleverna bygga varsin eller hjälpas åt i grupp. Diskutera gärna former som cirklar och rektanglar. Vad finns det i naturen som är runt, fyrkantigt osv?

Statyer och figurer av naturmaterial 
Låt eleverna samla vackra föremål på stranden, exempelvis snäckor, stenar, tång, pinnar, kottar m.m. Av strandfynden får eleverna bygga statyer och installationer. Fotografera gärna elevernas konst så kan ni sätta upp bilderna hemma på skolan sen som ett minne från besöket på stranden eller i skogen. Då finns det också möjlighet att i efterhand ta reda på mer om de föremål som eleverna hittat. Finns det inte möjlighet att åka till stranden eller skogen kan man ta in naturmaterial därifrån till skolgården eller klassrummet, alternativt använda naturmaterial som redan finns på skolgården.

Diskussionsfrågor

  • Vad tycker vi om att vara i naturen? Varför känner vi så?
  • Vad är det som är finast i naturen?
  • Vilka exempel kan vi hitta på konst som är inspirerad av naturen?
  • Använder vi naturmaterial i vår vardag? (stolar, pennor etc)
  • Var kommer naturmaterialen på stranden/ i skogen ifrån?
  • Vilka av materialen på stranden har varit levande (exempelvis snäckor)? Var levde de då?
  • Hur har materialen fått sin form (exempelvis mjuka stenar som formats av havet)?

Kompletterande uppgifter i klassrummet

Måla vatten med vattenfärg
Kan göras i ett klassrum eller utomhus. Låt gärna eleverna utgå ifrån fotografier och bilder av hav och vatten, allra helst bilder de tagit själva men vilka bilder som helst går bra. Låt eleverna måla bilder av hav och stränder med hjälp av vattenfärg. Prata om hur vattenfärg fungerar. Fundera tillsammans med eleverna kring vilka färger ett hav egentligen har, är det bara blått? Och är det någon skillnad på färgen på himlen och vattnet? Låt eleverna måla både hur havet ser ut ovanpå och hur det ser ut under ytan. Prata om hur ett undervattenslandskap ser ut med tång, musslor, fiskar o.s.v.

Dikter om havet eller skogen
Låt eleverna skriva dikter om naturen. Antingen enkla rimdikter eller exempelvis Haiku-dikter eller dikter på engelska för lite äldre elever. Se länk Naturpoesi diktformer för verktyg och inspiration.

Nyckelord: konst, dikt, poesi, skapa, natur, skog, miljö, sinnen, doft, smak, känsel, hörsel, syn, naturkonst, rim, haiku, fågelsång, djurläten, ute, utomhus, skog, skolgård, temadag, bygga, modersmål.

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg