Läroplanskopplingar: Smaka på vatten (1-3)

Lgr22

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.


Syfte

Övningen kan bidra till att utveckla:

Bi: Förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

Ke: Förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi.

Ge: Förmåga att utifrån geografiska frågor beskriva och analysera omvärlden med hjälp av geografins metoder och verktyg.

Centralt innehåll

Ämnesinnehåll som tas upp i övningen:

NO: Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

SO: Jordgloben, analoga och digitala kartor samt storleksrelationer och väderstreck.

Mentala kartor, till exempel över närområdet, skolvägar eller andra platser som är betydelsefulla för eleven.

Bli först att gilla!