Med spring i benen

Varför är det så viktigt att vi rör på oss? Och hur känns det i kroppen när vi rör oss? Med denna aktivitet kan ni träna på att känna efter själva hur era kroppar reagerar och sätta ord på hur det känns i kroppen när ni hoppat, sprungit och lekt tillsammans.

Tid: Ca 10–20 min 

Länk till läroplanskopplingar: åk 4–6

Målet med aktiviteten är att eleverna ska uppleva hur det känns i kroppen efter fysisk aktivitet och kunna sätta ord på det. Målet är också att lära sig om kroppens behov och vikten av att röra på sig. Men även att röra på sig och ha roligt tillsammans!

Genomförande

Samla eleverna i ring (axel mot axel är en bra uppmaning).
Inled lektionen med att låta eleverna reflektera över hur det känns i kroppen innan ni rört på er. Genomför lekarna (se nedan). Återsamlas i ringen och låt eleverna reflektera över hur det känns i kroppen efteråt. Vad tror de har hänt i kroppen?

Kedjekull

Välj en öppen yta och bestäm ett område alla får röra sig inom. En person blir kullare och ska ta alla de andra genom att bara nudda vid dem. När hen fångar någon blir denna en del av kedjan, de tar varandra i handen och börjar jaga tillsammans. Nästa person som blir fångad greppar handen på den som fångade hen och får nu vara med och jaga osv. De får inte släppa taget och det är bara personerna i ändarna av kedjan, med en fri hand, som kan fånga. Den som blir sist kvar vinner och får vara kullare nästa gång.

Solskyddet

Var och en bestämmer sig, i hemlighet, för att en av de andra deltagarna är sol och en annan person är solskydd. Nu gäller det att hela tiden ha solskyddet mellan sig och solen, trots att alla andra springer runt och även de försöker ha sitt solskydd mellan sig och solen. Det blir ett enda galet springande åt alla håll.

Arbeta vidare! Aktiviteten passar bra som inledning till arbete med tema kropp och hälsa. Följ upp med att se filmen Vad händer i hjärnan när du tränar? (3 min) och andra filmer från UR om hjärnan, inlärning, stress, matvanor och sömn.

Nyckelord: ute, utomhus, skolgård, rörelse, hälsa, människokroppen, lära med flera sinnen, hälsa, natur, lek.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Gillas av 1

Relaterat innehåll