Läroplanskopplingar: Naturfalken i skolan (1-3)

Lgr22

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv,

• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

• har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

• kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

• har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Syfte

Övningen kan bidra till att utveckla:

Bi: Kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen.

Bl: Förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Sv: Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll

Ämnesinnehåll som tas upp i övningen:

Bi: Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Bl: Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder och illustrationer till berättelser.

Sv: Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.

Att ge och ta emot muntliga instruktioner.

Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Texter som kombinerar ord och bild samt texter i digitala miljöer för barn.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!