Problemträdet – ett enkelt analysverktyg

Ta hjälp av problemträdet för att analysera ett problem. 

Så här används problemträdet:

  1. Formulera problemet och skriv ner det vid markytan. 
  2. Skriv ner tänkbara orsaker till problemet vid trädets rötter. 
  3. Skriv konsekvenser vid trädets grenar.
  4. Dra pilar hur problem, orsaker och konsekvenser hänger ihop (för exempel, se nedan). 

Vidare! Fundera över vilka lösningar som finns på problemet. 

Använd fler problemträd för fördjupade analyser. 

Nyckelord: analys, analysträd, analysera, identifiera hållbarhetsproblem, kartlägg, verktyg, problem, orsak, konsekvens, lösning.

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg