Räkna på energi och effekt (7-9)

Räkneuppgifter i tre nivåer. Facit finns efter varje uppgift.

För att få reda på effekt och annat om olika prylar som nämns i uppgifterna, gå in på toptensverige.se

Förklaringar av begrepp som verkningsgrad, effekt och energieffektivisering samt hur man räknar på dem, finns i faktaunderlaget om energibegrepp.

Klurigt – nivå 1

 1. Du kör en gummibåt med båtmotorn Endura Max 55.

  Vad har motorn för effekt, räknat i kW?
 2. U-värdet för ett fönster är ett mått på hur mycket energi fönstret släpper ut ur huset i form av värme. Ett högt u-värde betyder att mycket värme läcker ut.

  Vilket fönster på Top Ten Sverige läcker minst värme, alltså har det lägsta u-värdet?

Facit nivå 1

Klurigare – nivå 2

 1. Du försöker köra ikapp finlandsfärjan i gummibåten från förra nivån. Dålig idé. Batteriet tar slut efter två timmar.

  Hur mycket energi fanns lagrat i batteriet?
 2. U-värdet mäter antalet W (alltså effekten) som läcker ut genom varje kvadratmeter fönster för varje grads skillnad mellan ute och inne. Enheten är W/(m2°C), där W står för watt, m2 står för kvadratmeter och °C för grader. Fönstret är 1 m2 stort och har ett u-värde på 0,64. Det är nollgradigt ute och 20 °C inne.

  Använd följande formel för att räkna ut den läckande effekten:

Facit nivå 2

Klurigast – nivå 3

 1. Du blir räddad mitt på Östersjön av din storasyster, som kör en tiohästars bensinmotorbåt (en hästkraft motsvarar 746 W) och letar i en och en halv timme innan hon hittar dig. Det tar en halvtimme hem igen och precis när ni når bryggan tar bensinen slut. Det fanns 8 liter bensin i tanken och varje liter motsvarar 9,1 kWh.

  Hur stor verkningsgrad har bensinmotorn?
 2. a) Ett hus har åtta fönster av typen som beskrivs på nivå 1. Fyra stycken är 1 m2, två stycken på 1,5 m2 och två stycken på 1,8 m2. Ute är det -6 °C och inne 20 °C.

  Hur mycket värmeenergi läcker ut ur huset på en vecka?

  b) Jämför de energieffektiva fönstren ovan med äldre standardfönster som har u-värdet 1,4 W/(m2°C). Räkna med en värmekostnad på 1,2 kr/kWh.

  Hur mycket minskar energiläckaget? Vad blir merkostnaden för de äldre standardfönstren?

Facit nivå 3

Tid över?

Denna uppgift har tagits fram av Naturskyddsföreningen i ett projekt som har finansierats av Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020, enligt bidragsavtal nr. 845231. Ansvaret för ovanstående innehåll, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikter, ligger hos författarna. Varken EASME eller EU-kommissionen tar ansvar för eventuella handlingar som blir följden av ovanstående information.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll