Tankar om energi (7-9)

Vad vet klassen om energi och hållbar utveckling? Låt bildspelet bli en utgångspunkt för samtal om viktiga hållbarhetsfrågor.

Ämnen: Fy, Ke, Ge, Tk

Länk till läroplanskopplingar: åk 7-9

Energi finns överallt och vi använder den hela tiden, fastän den inte ens syns. Men vad är egentligen energi? Och varför behöver vi minska vår energianvändning? Den här övningen innehåller ett bildspel, som kan användas för att utveckla resonemang kring energi- och klimatfrågor.

Målet med Tankar om energi är att eleverna ska få kunskaper om människans beroende av naturen, men också om hur vi påverkar den. Övningen ger kunskaper om energins flöde från solen genom naturen och hur det påverkar samhället. Övningen tar även upp begrepp som energikvalitet, fotosyntes, växthuseffekt, klimatförändringar samt fossila och förnybara bränslen.

Motsvarande övning för åk 4-6 är Vad är energi?.

Material och verktyg 

Faktablad finns länkade under respektive bild nedan.

Genomförande

Förbered genom att läsa frågor och faktatexter till var och en av bilderna nedan. Planera hur många av bilderna som bör hinnas med vid ett tillfälle. Visa valda delar eller hela bildspelet och diskutera tillsammans i klassrummet. 

Bild 1: Allt är energi

vad, är, energi, bildspel

Energi finns överallt! Energi kan varken skapas eller förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. Detta kallas för energiprincipen.

Frågor och fakta till Allt är energi

Allt är energi! Segelbåten fångar vindens rörelseenergi, hos cyklisten finns potentiell energi som kan användas för att rulla ner för backen utan ansträngning. Skogen, gräset och äppelträdet omvandlar solens energi till kolhydrater (kemisk energi) genom fotosyntesen. De kan i sin tur användas till mat eller värmeenergi. 

Ta hjälp av bilden och faktabladet nedan. Samtala med eleverna om:

 • Vad är energi?
 • Var finns energi?

Faktablad

Bild 2: Solenergi

vad, är, energi, bildspel

Solen skiner oavbrutet. Energin från solens strålar påverkar massor av processer på jorden.

Frågor och fakta till Solenergi

Solenergi! Solens strålar värmer vattnet så att det omvandlas till ånga och bildar moln. När molnen blir mättade börjar de regna eller snöa. Värmen från solen skapar också vindar som i sin tur skapar vågor. Gröna växter kan fånga solstrålar genom fotosyntes.

Ta hjälp av bilden och faktabladen nedan. Samtala med eleverna om:

 • Var kommer energin ifrån?
 • Hur flödar energin genom samhällen och natur?

Faktablad

Fördjupning

Eftersom energi inte kan skapas eller förstöras är energin i ett slutet system alltid konstant och kan bara omvandlas mellan olika former, vilket gör att användbarheten (exergin) minskar. Med andra ord: om jorden vore ett slutet system skulle det innebära att vi snart skulle få slut på användbar energi. Som tur är får jorden ett generöst tillskott av energi varje dag från solen!

Bild 3: Fånga energin

vad, är, energi, bildspel

Ständigt nås jorden av ungefär 10 000 gånger mer energi än vi människor använder – det gäller bara att fånga energin!

Frågor och fakta till Fånga energin

Fånga energin! Vi människor har kommit på många sätt att fånga energi: med vattenkraftverk, vågkraftverk och vindkraftverk omvandlas rörelseenergi till elektricitet. Vi har solceller och solpaneler som kan ge oss elektricitet eller värme från solen. I kärnkraftverk omvandlas uranets kärnenergi till elektricitet. Biobränslen och fossila bränslen innehåller kemisk energi som ger oss fordonsbränslen, värme och elektricitet. 

Ta hjälp av bilden och faktabladen nedan. Samtala med eleverna om:

 • Hur kan vi fånga solens energi?
 • Hur skapas biobränslen?
 • Hur skapades de fossila bränslena?
 • Vad är skillnaden mellan förnybar och icke förnybar energi?
 • Kol och olja är fortfarande de energikällor som används mest idag. Varför är det så? Finns det alternativ?

Tips! Bilden anknyter till övningen Solcellslabb.

Faktablad

Bild 4: Vad behövs energi till?

Energi finns i skolan, hemmet, samhället och naturen. Människor och djur behöver energi för att överleva.

Frågor och fakta till Vad behövs energi till?

Vad behövs energi till? Energi behövs överallt. För att vi ska se något behövs ljus, för att röra oss behöver vi ha energi i kroppen. Vi använder värme till att laga mat och hålla husen varma om vintern, till varmt duschvatten och till disk och tvätt. Vi använder elektricitet till massor av apparater och fordonsbränslen till våra bussar och bilar.

Ta hjälp av bilden och faktabladen nedan. Samtala med eleverna om:

 • Vad behövs energi till?
 • Vad händer på bilden? Vad finns det för saker som kräver energi? Hur skiljer sig energianvändningen på natten? Vintern?
 • Vad använder vi energi till i samhället? Skolan? Hemmet?
 • Hur skulle vårt samhälle se ut utan el, värme och transporter?
 • I Sverige använder vi mer energi än i många andra länder. Vad innebär det?
 • Vad är 1 kWh och vad räcker den till?

Tips! Undersök skolans energianvändning i övningen Undersök skolan – miljöanalys.

Faktablad

Bild 5: Vad är växthuseffekten?

bildspel, tankar, om, energi, växthuseffekt, växthuseffekten

Vädret varierar från dag till dag. Klimatet beskriver vädrets mer långsiktiga egenskaper. Just nu förändras jordens klimat mycket snabbt.

Frågor och fakta till Vad är växthuseffekten?

Vad är växthuseffekten? Jordens atmosfär innehåller växthusgaser som ser till att jordens klimat är behagligt att leva i. När atmosfären och biosfären ligger i balans är klimatet stabilt. När växthusgaserna i atmosfären ökar, ökar också jordens medeltemperatur vilket rubbar klimatet.

Ta hjälp av bilden och faktabladen nedan. Samtala med eleverna om:

 • Hur känns det att vara i ett växthus? Hur känns det att vara utanför växthuset? Vad är skillnaden?
 • Vad är växthuseffekten?
 • Hur påverkar växthuseffekten jorden?
 • Vad är det för skillnad på väder och klimat?
 • Varför förändras klimatet just nu?
 • Hur kommer framtidens klimat att vara?
 • Hur påverkar klimatförändringen jorden?
 • Hur kan vi påverka växthuseffekten?

 Tips! Diskutera klimatsmart mat i övningen Klimatkocken.

Faktablad

Bild 6: Miljövänlig energi?

vad, är, energi, bildspel

All energi har en miljöpåverkan som måste vägas mot nyttan av den energi vi använder.

Frågor och fakta till Miljövänlig energi?

Miljövänlig energi? All energi har en miljöpåverkan. Fossil energi och kärnkraft har många miljöproblem men även förnybar energi kan ha negativ miljöpåverkan om den används på fel sätt.

Ta hjälp av bilden och faktabladen nedan. Samtala med eleverna om:

 • Vad finns det för för- och nackdelar med de icke förnybara energikällorna?
 • Vad finns det för för- och nackdelar med de förnybara energikällorna?
 • Vilken energikälla anser du är bäst?
 • Hur kommer vår energianvändning att se ut i framtiden?

Faktablad

Bild 7: Energismart

vad, är, energi, bildspel

Vi kan vara energismarta på flera sätt: genom att använda effektivare teknik, slösa mindre energi, och genom andra besparingar.

Frågor och fakta till Energismart

Energismart! Det finns många sätt att vara energismart på. Tänk på att allt är relativt! Det är mer energismart att ta lådcykeln än bilen till affären, men den är kanske lite väl tungcyklad för Vätternrundan? 

Ta hjälp av bilden och faktatexten nedan. Samtala med eleverna om:

 • Vad innebär det att vara energismart? 
 • Vilket är ditt bästa tips för att använda mindre energi hemma? I skolan?

Faktablad

Nyckelord: Energiomvandling, hållbar utveckling, diskussion, presentation, bildspel.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll