Rapport: Hållbara tillsammans – lärande exempel

Lärande exempel från gymnasieskolan Spyken om att lägga grunden för ett systematiskt arbete med lärande för hållbar utveckling.

Under två läsår (2016–2018) har Naturskyddsföreningen samarbetat med Lunds kommun och gymnasieskolan Spyken i projektet Hållbara tillsammans. Projektet har haft som mål att främja skolans arbete med lärande för hållbar utveckling (LHU). Skolan har arbetat både praktiskt och organisatoriskt, med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling.

Läs mer i rapporten:

I filmen nedan berättar lärare, elever, rektor och kommunens utbildningsdirektör om projektet ur sina olika roller och perspektiv. Tid: 6 min.

Hur gick det sedan? Läs en uppföljande intervju med två av rektorerna på Spyken som berättar hur LHU-arbetet ser ut några år efter att projektet avslutades.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll