Rapport: Hållbara tillsammans – lärande exempel

Lärande exempel från gymnasieskolan Spyken om att lägga grunden för ett systematiskt arbete med lärande för hållbar utveckling.

Under två läsår (2016-2018) har Naturskyddsföreningen samarbetat med Lunds kommun och gymnasieskolan Spyken i projektet Hållbara tillsammans. Projektet har haft som mål att främja skolans arbete med lärande för hållbar utveckling (LHU). Skolan har arbetat både praktiskt och organisatoriskt - med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling.

Läs mer i rapporten:

I filmen nedan berättar lärare, elever, rektor och kommunens utbildningsdirektör om projektet ur sina olika roller och perspektiv. Tid: 6 min.

a_YMOZQA0NA poster image
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg