Naturskyddsföreningen i skolan

Leda och genomföra lärande för hållbar utveckling

Här finns verktyg och inspiration till att utveckla arbetet med hållbar utveckling i hela skolans organisation.

LHU-guide

Steg för steg mot ett aktivt och strategiskt arbete med lärande för hållbar utveckling.

Guiden är ett förslag på arbetsgång och bygger på erfarenheter från olika skolutvecklingsprojekt och dialog med skolor, skolutvecklare och forskare.

Inspiration

Material, verktyg och lästips för LHU-arbetet.

Nyckelord: Skolutveckling, systematiskt kvalitetsarbete, handlingskompetens, pedagogiskt ledarskap, elevinflytande, demokratiska arbetssätt, metodstöd, leda för hållbar utveckling, LHU, ESD, steg för steg guide, handlingsplan, förstelärare, skolledare, rektor, whole school approach.