Naturskyddsföreningen i skolan

LHU-guide

Här finns verktyg och inspiration till att utveckla arbetet med hållbar utveckling i hela skolans organisation.

Steg för steg mot ett aktivt och strategiskt arbete med lärande för hållbar utveckling

Steg 1: Starta en LHU-grupp

Sätt ihop en arbetsgrupp som gemensamt ansvarar för att driva utvecklingsarbetet.

undersökaskolgården, undersök, skarpatorp, gillanaturen
Steg 2: Kartlägg nuläget

Inventera vad som redan görs och vad som behöver utvecklas.

elev, elever, skola, skriva, läsa
Steg 3: Gör en plan

Ta fram en plan för skolans LHU-arbete.

Steg 4: Involvera fler

Låt fler bidra till planen.

Malmöskolor, fortbildning, Malmö
Steg 5: Kickoff - gemensamt avstamp

Inspirera och skapa "nu kör vi"-känsla.

Oxievångsskolan, Malmö, Malmöskolor, lärare, rektor, globala, målen
Steg 6: Genomför och håll levande

Arbeta utifrån planen och håll igång engagemanget under läsåret.

Steg 7: Hur har vi förändrats?

Följ upp och planera vidare. Sätt nya mål utifrån de vunna lärdomarna.

Mat, Frukt, Dryck, Fika, Godis, Choklad, Kakor, Bricka
Steg 8: Fira!

Fira det som åstadkommits hittills. Förmedla visioner och riktning för det fortsatta arbetet.

Guiden är ett förslag på arbetsgång och bygger på erfarenheter från olika skolutvecklingsprojekt och dialog med skolor, skolutvecklare och forskare.

Inspiration till LHU-arbetet

Material, verktyg och lästips för att leda och genomföra lärande för hållbar utveckling.

Så hänger läroplanen, globala målen och LHU ihop
Årshjul: Lärande för hållbar utveckling
SDG, Agenda 2030, Global, mål, hållbar, utveckling, utvecklingsmål, FN, fattigdom, hunger
10 tips till arbetet med de globala målen i skolan
bibliotek, läsa, böcker
Länkbibliotek för skolor
miljöanalys, undersök, skolan, skolövning
Lektion: Undersök skolan - miljöanalys
Lektion: Hållbara skolan?
Årshjul: Skolträdgård
Kom igång-guide: Skolträdgård
lhu, skola, globala, målen, lhu-bild
LHU - egentligen ganska enkelt

Intervju med representanter från Skolverket och Gävle kommun om genomförande och stöd i arbetet med lärande för hållbar utveckling.

Hållbar utveckling på Oxievångsskolan

På Oxievångsskolan i Malmö diskuteras hållbar utveckling på alla nivåer och i alla årskurser. Rektorn och en av lärarna berättar hur.

skolträdgård, vårfruskolan, lund, täppan
Odling och bin på schemat

Läs om hur Vårfruskolan i Lund arbetar med odling som pedagogiskt verktyg i undervisningen.

hållbara, tillsammans, spyken, lund, lhu
Gemensam målbild viktig i LHU-arbetet

Intervju med rektorerna på gymnasieskolan Spyken i Lund om hur det gått för deras LHU-satsning som drog igång 2016.

spyken, hållbara, tillsammans, skola, lund
Hållbara tillsammans

Lärande exempel från gymnasieskolan Spyken (2016-2018) om att lägga grunden för ett systematiskt arbete med lärande för hållbar utveckling.

Malmöskolor, Apelgårdsskolan, grön, flagg, hållbarhetsarbete
Malmöskolor för hållbar utveckling

Samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Malmö stad och tre grundskolor med syfte att främja aktivt och långsiktigt arbete med lärande för hållbar utveckling.

Modellskolan på Malmö latin

Naturskyddsföreningen, Malmö stad, Malmö högskola och Malmö latinskola samarbetade 2013-2016) kring metoder för hur lärande för hållbar utveckling kan genomsyra hela skolverksamheten.

Kvinna och man brainstormar idéer i kontorsmiljö.
Universitetskurs för rektorer

Sedan 2021 medverkar Naturskyddsföreningen i en ny kurs vid Stockholms universitet för skolledare om att leda och organisera lärande för hållbar utveckling.

Nyckelord: Skolutveckling, LHU-guide, systematiskt kvalitetsarbete, handlingskompetens, pedagogiskt ledarskap, elevinflytande, demokratiska arbetssätt, metodstöd, leda för hållbar utveckling, LHU, ESD, steg för steg guide, handlingsplan, förstelärare, skolledare, rektor, whole school approach.