Skolverket utbildar inom lärande för hållbar utveckling, LHU

Skolverkets nya utbildning ska ge lärare och skolledare de rätta verktygen för att driva ett strategiskt förändringsarbete med målet att göra lärande för hållbar utveckling (LHU) till en integrerad del av undervisningen.

I samband med inspirationskonferensen i Stockholm 28 november 2023, lanserade Skolverket en ny utbildning i lärande för hållbar utveckling. Start beräknas till augusti 2024.

– Kunskaper om hållbar utveckling är ett centralt område i förskolans och skolans läroplaner. Med den satsning som nu är aktuell vill vi på Skolverket dels lyfta vikten av att arbeta med detta område, dels bidra till att lärarnas kunskaper inom området stärks, säger Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket. 

Utbildningen är ettårig och kommer till största del att vara webbaserad. En gång i månaden, ofta halvdagar, kommer förskolelärare och lärare, med särskilt uppdrag att driva LHU i sin organisation, ta plats i skolbänken tillsammans med sina skolledare.

– Det är viktigt att skolledarna är med eftersom vi vill nå hela organisationen, inte bara enstaka eldsjälar, säger Karin Bårman, undervisningsråd på Skolverket. Hennes kollega Mats Hansson, även han undervisningsråd på Skolverket tillägger:

– LHU innebär ämnesöverskridande arbete och därför lyfter utbildningen vikten av att arbeta kollegialt.

Utbildningen vilar på några viktiga hörnstenar:

• LHU som pedagogiskt område med innehåll som kopplar till kollegialt arbete.

• Hur man driver systematisk och strategiskt utvecklingsarbete för att få LHU att genomsyra skolarbetet.

• Hur man arbetar med elevers delaktighet och elevinflytande i olika demokratiska former i undervisningen.

Utbildningen har delvis sin grund i Skolinspektionens granskningar av ”Skolors arbete med lärande för hållbar utveckling” och ”Kontroversiella frågor i undervisningen”.

– En del av innehåll handlar om hur skolan kan utveckla elevernas förmåga till handlingskompetens, säger Mats Hansson.

– Det är lätt att eleverna känner hopplöshet inför framtiden och därför är det viktigt att ge barn och ungdomar verktyg som visar att de kan vara med och påverka utvecklingen, fyller Karin Bårman i.

Under tiden som deltagarna går utbildningen ska de genomföra utvecklingsarbete på sin skola eller förskola.

– Efter utbildningen finns det möjlighet att fortsätta att fylla på med nya kunskaper och ta del av erfarenheter i det nätverk som Skolverket planerar att starta 2024, säger Karin Bårman.

Utbildningen ska hjälpa deltagarna att upptäcka vilka behov av utveckling som respektive skola och förskola har, analysera dessa och planera det fortsatta LHU-arbetet så att lärande för hållbar utveckling blir en integrerad del av verksamheten.

Till utbildningsmaterialet hör befintliga moduler som finns på Skolverkets lärportal. Flera civilorganisationer och myndigheter kommer också att bidra med sin expertis och erfarenhet. En av dem är Naturskyddsföreningen som under många år haft ett nära LHU-samarbete med flera skolor, och tagit fram utbildningsmaterial för LHU.

– Hållbar utveckling är mänsklighetens viktigaste fråga och till den måste vi alla förhålla oss, helst med kunskap och ansvar för allt levande nu och i framtiden, säger Peter Fredriksson. 

Text: Görrel Espelund

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll