Årshjul: Lärande för hållbar utveckling

Årshjulet innehåller förslag på olika teman, dagar och globala mål att uppmärksamma och arbeta kring vid olika tillfällen under året – som delar i det aktiva arbetet med lärande för hållbar utveckling.

Årshjulet som pdf:

Använd gärna årshjulet som inspiration till läsårsplaneringen. Hjulet ger förslag på innehåll att belysa vid olika tidpunkter på året och globala mål och särskilda dagar att knyta an till.

Tips på skolmaterial

Här är några förslag på skolmaterial att arbeta med kopplat till årshjulets olika teman. För att hitta fler material från Naturskyddsföreningen, använd sökfunktionen för skolmaterial där det går att söka på specifika årskurser, skolämnen och temaområden. För tips på andra aktörers skolmaterial om hållbar utveckling, se vårt Länkbibliotek för skolor.

Tema: Energi & klimat

Tema: Mat & miljö

Tema: Djur & natur

Tema: Konsumtion & livsstil

Nyckelord: LHU-årshjul, planeringsverktyg, LHU.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll