Trolla med brunalg (4-9)

Alger tillhör några av jordens äldsta levande väsen. Det fanns alger för 1,5 miljarder år sedan – alltså långt innan det fanns flercelliga djur och blommande växter på land. Alger och tång är samma sak.

Alla växter behöver klorofyll a och c för att kunna ”fånga” solljuset, deras energikälla. Klorofyll är grönt pigment och därför är blad på land gröna. Men i havet finns det ju bruna alger, till exempel blås- och sågtång. Detta enkla experiment visar att alla alger, inklusive brunalger, har klorofyll.

Ämnen: Bi, Ke, NO

Tid: Ca 20 min

Länk till läroplanskopplingar: åk 4-9

Målet med experimentet är att visa att alla alger (alger och tång är samma sak) inklusive brunalger, har klorofyll.

Genomförande

Doppa ner en bit av färsk blås- eller sågtång i hett vatten,
till exempel i en termos under ca en halv minut. När du tar upp tången ser man en tydlig gräns, den bit som varit nedsänkt i det heta vattnet har blivit klart grön! Alltså har även brunalger
klorofyll, men de döljs av det bruna färgpigment (fucoxanthin). Detta pigment förstörs av de heta vattnet och därmed framträder
de underliggande gröna, klorofyllpigmenten.

Jämför vad som händer med t ex lönnlöven på hösten. När
trädet ”drar in” klorofyllet, framträder de andra
färgpigmenten i bladen, som funnits där hela tiden.

Nyckelord: hav, vatten, experiment, undersökning, laboration, testa, praktisk undervisning, fotosyntes, klorofyll, brunalg, blåstång, sångtång.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll