Upptäck träd

Ska ni lära er om träd är det här en både bra och rolig introduktionsaktivitet. Här får eleverna upptäcka träd genom att känna på barken, lukta på stammen och försöka skapa en uppfattning om trädet utan att se det. Det är samtidigt en övning i tillit och samarbete.

Tid: ca 20 min

Länk till läroplanskopplingar: åk 4–6

Målet med aktiviteten är att eleverna genom sina sinnen får bekanta sig med träd och lära sig mer om träden i sin närmiljö. 

Material

  • Ögonbindlar (t.ex. ett lakan som rivs i långa remsor) som också kan användas till snitslar

Genomförande

Trädleken

Samla eleverna i ring (axel mot axel är en bra uppmaning) och gå igenom aktiviteten. Dela in eleverna i par. En i paret blundar och den andra snurrar den som blundar några varv så att denne tappar orienteringen. Sedan leds den som blundar försiktigt fram till ett träd och får känna på trädet ordentligt. Tjocklek, lukt, barkens struktur, lavar som växer på barken, grenar som sticker ut osv. Eleverna känner på sina träd tills de tror att de kommer känna igen dem igen och leds därefter tillbaka. Efter att ha blivit snurrad ett par varv igen är det dags att ta av ögonbindeln. Nu får eleven försöka hitta tillbaka till trädet. Byt roller!

Återsamlas i ring när eleverna fått känna på och leta efter minst ett träd var. Låt dem använda så många begrepp de kan för att beskriva de träd de känt på. Lär eleverna namnen på de träd de känt på. Diskutera likheter och olikheter mellan olika arter. 

Byt träd

Spana i förväg in en plats med många träd som står nära varandra. Samla eleverna i ring (axel mot axel är en bra uppmaning) och gå igenom aktiviteten. Låt därefter alla elever ställa sig vid varsitt träd. Det ska finnas ett extra träd som ingen står vid. De träd som är med i leken kan markeras med snitslar eller liknande. Läraren står i mitten och ropar olika uppmaningar. Alla elever som håller med eller som har gjort det som pedagogen frågar springer från sitt träd och byter till ett annat ledigt träd. 

Förslag på påståenden:

  • Alla som vet vad trädet de står vid heter – byt träd!
  • Alla som står vid en björk – byt träd!
  • Alla som står vid ett träd som fäller sina löv på hösten – byt träd!
  • Alla som varit med och byggt en koja – byt träd!
  • Alla som kan nå med sina armar runt stammen – byt träd!
  • Alla som står vid ett barrträd – byt träd!
  • Alla som står vid ett träd som är högre än 3 meter – byt träd!
  • Alla som hört en uggla hoa – byt träd!
  • Alla som gillar att klättra i träd – byt träd!

Vill ni göra aktiviteten som en enkel tävling kan ni istället ha ett träd mindre än antalet elever. Den som blir utan träd blir den nästa att stå i mitten och ropa. 

Arbeta vidare! Aktiviteten passar bra som inledning till att arbeta med artkunskap, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Nyckelord: utomhus, ute, skolgård, skog, ekosystem, arter, artkunskap, biologisk mångfald, träd, natur, lek, frågor, rörelse, friluftsliv.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll