Vad är vätgas? (7-9, Gy)

Hur fungerar egentligen vätgas och vad är det för skillnad på grå, blå och grön vätgas? Hur kan den användas i samhället? Det får eleverna ta reda på här!

Ämnen: Bi, Fy, Ke, Tk, Sh

Tid: Ca en lektion.

Länk till läroplanskopplingar: åk 7-9, gymnasiet.

Material

Bonusuppgift: Bygg en vätgasbil

  • För denna uppgift krävs en byggsats som går att beställa hos olika skolmaterial- eller teknikåterförsäljare.
  • Instruktionsfilm: How to build a hydrogen car

Mer fakta

Genomförande

1. Vätgas - fakta och förhoppningar

Inled med att skriva H2 (vätgas) på tavlan och låt eleverna i helklass brainstorma vad de redan känner till om vätgas.

Dela artikeln Guide: Bränsleceller och vätgasbilar - fakta och förhoppningar. Låt eleverna läsa igenom artikeln och följ upp den gemensamt, med fokus på vad vätgas är och hur den kan användas.

2. Resonera om vätgas

Låt eleverna läsa faktabladet om vätgas. Låt eleverna först tänka till kring frågeställningarna enskilt och därefter resonera i mindre grupper. Förslag på frågeställningar:

  1. Vätgas är en energibärare. Vad menas med det?
  2. Är vätgas klimatsmart? Problematisera.

Extra: Exemplet Mariestad

Tid över?

Bygg en vätgasbil

Bilrace med vätgasbilar i klassrummet? Javisst!

Om skolan har möjlighet att köpa in några vätgasbilar (går att använda om och om igen) är detta en både kreativ och rolig aktivitet.

Hur fungerar det? Med elektrisk energi från solcellen delar bilens bränslecell vattnet i vätgas och syrgas som lagras i varsin tank. När tankarna är fyllda sker den omvända processen, gaserna möts i bränslecellen och bildar vatten igen. Det ger elektrisk energi som driver elmotorn. Bilen kan på egen hand vända och köra vidare om den stöter på ett hinder.

Kör så det (inte) ryker!

Övningen är framtagen i samarbete med 2047 Science Center inom projektet Ung Förändringskraft.

Nyckelord: vätgas, energibärare, vätgasbilar, hydrogen, bränslecell, elektrolys, framtidens energi, klimat, klimatomställning, energikälla, väte, transport, kemi, fysik, teknik.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll