Svar på tal!

Här har vi samlat artiklar och faktablad för att du lätt ska kunna ge svar på tal i diskussioner om natur och klimat. Din källhänvisning i debatten!

Pojke i Indonesien vadar genom högt vatten – slutsatser FN:s delrapport om klimatet

Klimatanpassning

Världens beslutsfattare gör inte tillräckligt för att begränsa den globala uppvärmning.

Rättvis omställning

Frågor i spänningsfältet stad–land aktualiseras i flera aktuella debatter kopplade till klimat och miljö.

Kärnkraft

Kärnkraften har gjort comeback i miljö- och klimatdebatten. Det är ett laddat ämne som ofta leder till diskussion. 

Effektiv klimatpolitik

Ett litet land som Sverige har förhållandevis små utsläpp i jämförelse med andra länder. Trots det spelar våra utsläpp stor roll.

Skogen och klimatet

Skogens biologiska mångfald befinner sig i kris, ändå pratar politiska partier om att skogen ska brukas ännu mer för att lösa klimatkrisen.

Cerrejón, Colombia, kolgruva, kol, kolbrytning

Gruvor

Det höjs röster för fler gruvetableringar i Sverige men gruvbrytning sker i dag ofta i enorma dagbrott, med stora miljöskador som följd.

Bränsle- och energipriser

Under vintern och våren har el- och bränslepriserna varit ovanligt höga, det påverkar både företag och privatpersoner.

Participatory Action research involving farmers affiliated to THP-U Namayumba during establishment of experimental research plots

Biståndet

I den natur- och klimatkris vi befinner oss i behövs Sveriges bistånd mer än någonsin.

bridge, clear sky, climate smart, closeness, color image, day, energy, environment, environment-friendly, horizontal, no people, outdoors, renewable energy, scandinavia, sea, silhouette, sweden, water, wind turbines, vindkraft, vindkraft till havs, havet, energi, vindkraftsverk

Vindkraft

Vindkraft ger förnybar, billig och utsläppsfri elproduktion men medför också flera utmaningar.

Miljölagstiftning

Allt fler argumenterar för en förenklad miljölagstiftning i klimatomställningens namn.

Stöd vårt arbete

Tillsammans har vi kraft att förändra!

tonåring, demonstration, miljöhänsyn, livsstil, rörelse, folksamling, banners.