Smakis

Naturskyddsföreningen och Smakis har sedan 2014 samarbetat kring Naturskyddsföreningens kampanjer ” Byt till eko”, ”Ekofika och mellis” och ”Operation: Rädda bina”.

2019 ligger fokus på Operation: Rädda bina, som handlar om biets, och andra pollinatörers, viktiga uppgift kopplat till bevarandet av den biologiska mångfalden. 

Smakis har under lång tid samarbetat med Naturskyddsföreningen, Friends och KRAV. Produkterna från Smakis är ekologiska, KRAV-märkta och har mindre tillsatt socker. På Smakis samtliga produktförpackningar finns olika tryckta budskap för att nå fram till barn och ungdomar med information om kamratskap, ekologisk produktion och vikten av att rädda bina. Naturskyddsföreningens kampanjer har genom åren synts på mer än 25 miljoner förpackningar sedan starten 2015.

Om Smakis:
Smakis är ett familjeägt företag som grundades 1972. Smakis ser Naturskyddsföreningen, Friends och KRAV som viktiga organisationer som gör skillnad, vilket även Smakis vill göra i och med dessa samarbeten.

>> Gå till Smakis webbplats!