5 viktiga varor som gör skillnad för bina

Du kan enkelt göra en viktig insats för våra hotade bin genom att välja eko i butiken. Ekologiskt skippar kemiska bekämpningsmedel och skapar fler blommande marker. Det gillar våra vilda bin och andra pollinatörer. Vi tipsar om fem ekologiska varor som gör skillnad för bina.

Eko gör livet lättare för bin och humlor. Visste du att humlor tillhör familjen långtungebin? Här ser vi en som mumsar på en päronblomma!

Mjöl och bröd

Spannmål odlas på mer än en tredjedel av Sveriges åkerareal. På oekologiska spannmålsfält i Sverige används mer kemiska bekämpningsmedel totalt än för all annan odling tillsammans. Stora monotona fält utan blommande “ogräs” är öken för bina som har svårt att hitta mat. Bina är nämligen beroende av de blommande växter som trivs i kanten av ekologiska spannmålsfält. 

När du byter mjölet och brödet till eko så bidrar du till en odling som gynnar blommande växter i åkerns utkanter och som dessutom skonar bin från kemiska bekämpningsmedel. 

Mandel

Oekologisk mandel är en riktig skurk när det kommer till biologisk mångfald. Särskilt dålig är mandel som odlats i Kalifornien, vilket betyder att grymt många mandlar får bottenbetyg. Omkring 80 procent av all världens sötmandel odlas nämligen där, och det finns i princip ingen ekologisk mandel från Kalifornien i svenska butiker.

Den storskaliga mandelodlingen innebär enorma monokulturer och stora mängder bekämpningsmedel, vilket leder till matbrist för vilda pollinatörer. Men det finns fler problem än så. Mandelproduktion är helt beroende av pollinering – en uppgift som idag sköts av honungsbin som industrin placerar ut. När bina jobbat färdigt transporteras kuporna vidare till andra odlingar. Konsekvenserna är förödande för vilda pollinatörer. Det finns helt enkelt inte mycket mat kvar när industrins honungsbin lämnat mandelfälten.

Ekomandeln i svenska butiker kommer från ofta från Spanien och i viss mån också från Italien eller Turkiet. Den ekologiska odlingen innebär större mångfald av både växter och pollinatörer. Mer eko gör därför att flera olika typer av bin kan få chansen att äta sig mätta.

Kött och mejeriprodukter

Kor på ekologiska och KRAV-märkta gårdar går ute och betar en längre period under året. När korna betar mer innebär det att betesmarkerna hålls öppna, vilket ger mer mat och bättre livsmiljöer för bina.

För de mer specialiserade bina kan en specifik växtart vara livsviktig, och då kan naturbetesmarkerna vara helt avgörande. Faktum är att betade hagmarker är bland de mest artrika miljöer vi har i Sverige. I en betad hage kan det finnas så mycket som 40 olika arter per kvadratmeter. Därför är svenskt ekologiskt naturbeteskött ett bra alternativ för den som vill äta kött och samtidigt göra en insats för bina. 

Rapsolja

Av de insektspollinerade grödorna i Sverige är raps den absolut vanligaste. Raps är inte helt beroende av pollinering, men skörden blir större med hjälp av bina. Rapsen är dessutom populär hos många olika typer av pollinatörer. Trots det är det biskadliga ämnet acetamiprid tillåtet att använda på blommande raps, vilket riskerar att skada bina och andra pollinatörer. 

Päron

I oekologisk fruktproduktion bekämpas ofta skadeinsekter med stora mängder kemiska bekämpningsmedel. En del frukter sticker ut lite extra: oekolgiska päron är en riktig värsting när det kommer till antalet rester av bekämpningsmedel i frukten. I majoriteten av analyserade päron inom EU hittas rester av pesticider, av dem är 30 procent insektsdödande. Uselt för bina och den biologiska mångfalden med andra ord. 

Rädda ett bi!

Vi behöver bin för att överleva. Nu är det dags att ge tillbaka. Bli medlem och stöd vårt arbete för att bevara bina!