Spruta, doppa, skörda – en banan blir till

I Sverige älskar vi att äta bananer, vi äter i snitt drygt 100 bananer per person varje år. Men hur blir egentligen en banan till? André Gonçalves, från Centro Ecologico i Brasilien, har undersökt oekologiska bananplantager och vittnar om en extremt kemikalieintensiv produktion.

Oekologiska bananer besprutas med flera olika sorters bekämpningsmedel.

Vi pushar politiker och fixar ekoboom i butikerna. Var med och förändra för 24 kr/mån.

Bananer är en av världens mest odlade frukt, 102 miljoner ton bananer produceras varje år. I Sverige äter vi så mycket som drygt 100 bananer per person. Efter larmen om bananer och bekämpningsmedel har flera matkedjor valt att gå över till 100 procent ekologiska bananer. Nu hoppas vi att ännu fler butiker ska välja schyssta bananer.

En banan är en banan, eller? Så här ologiskt KAN det gå till!

Steg 1. Marken sprutas med bekämpningsmedlet parakvat för att döda ogräs och annan växtlighet. Parakvat är sedan länge förbjudet inom EU och mycket skadligt för människor.

Steg 2. Insektsbekämpningsmedelet karbofuran appliceras i hålet där plantan ska planeras. Medlet är väldigt giftigt och förbjudet i EU. Det kan leda till illamående, ryckningar i musklerna och andningssvårigheter.

Steg 3. Insektsmedel, karbamat eller organofosfater sprutas i upp till tre omgångar. De båda bekämpningsmedlen kan påverka nervsystemet hos människor och vara dödliga för växter och djur.

Steg 4. Bananerna planteras ut.

Steg 5. Upp till tre gånger under åretsprutas plantorna med karbamat, eller organofosfater, eller karbofuran. Med gifterna vill man ta död på nematoder (rundmaskar) som lever i jorden och förstör plantornas rötter. Gifterna kan skada nervsystemet hos människa.

Steg 6. Om det blir problem med svamp kan odlingen behöva besprutas upp till 50 gånger (300 liter per hektar/år) under en produktionscykel (ett år). De vanligaste medlen som används är Tilt med den aktiva substansen propiconazole eller dithane med den aktiva substansen mancozeb.

Steg 7. Tre till tio gånger sprutas marken runt plantan med kemiska ogräsbekämpningsmedel som till exempel glyfosat och/eller parakvat. Parakvat är akut giftigt för både djur och människor.

Steg 8. På vissa plantager doppas klasarna i en desinficerande lösning av ett kemiskt bekämpningsmedel mot bakterier (Bacterol) och vatten.

Steg 9. Nästa steg är att spruta ”bananbuketterna” med svampmedel som innehållerden aktiva substanserna imazalil eller azoxystrobin (klassificeras som mycket giftigt för vattenlevande organismer) samt hormonstörande ämnen, innan bananerna packas de för vidare transport.

Steg 10. För att bananerna skall mogna klart efter att de har packats gasas de med det naturliga växthormonet ethylene.

Stora skillnader mellan ekologiskt och oekologiskt

André Gonçalves är bananexpert och har arbetat både med bananforskning, rådgivning och praktiskt jordbruk. I en ny rapport presenteras studier av ekologisk och oekologisk produktion, i Brasilien, Costa Rica och Dominikanska republiken. För att kunna tillgodose världens stora efterfrågan på bananer känner många odlare sig tvingade eller lockade att använda sig av en stor mängd kemikalier och konstgödsel för att maximera sin produktion.

Detta skapar mycket negativa konsekvenser både för miljön och för människorna som arbetar i och bor nära odlingarna där de oekologiska bananerna produceras.

Andrés Gonçalves bananrapport visar på stora skillnader mellan den ekologiska och oekologiska produktionen av bananer. Fördelarna med ett ekologiskt lantbruk är många. I ekologisk produktion utsätts varken miljö, lantbrukare, lantarbetarearbetare eller lokalbefolkning för de farliga kemikalierna. Dessutom blir produktionskostnaden lägre om inte kemiska bekämpningsmedel köps in vilket totalt sett ger många lantbrukare ett bättre ekonomiskt utbyte.

Byt till eko!

Tyvärr har utbudet av oekologiska bananer ökat i de butiker som tidigare bara sålde ekologiska. Det vill vi ändra på. När du väljer schyssta bananer i butiken bidrar du till ännu större efterfrågan!

FAKTA

*(2012, Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO).

Till skillnad från många andra frukter skördas banan året runt. Bananplantan är en jättestor ört där varje planta producerar en stor fruktklase med flera kransar med frukt placerade kring en stam. När fruktklasen skördats vissnar hela plantan. Under tiden har ett nytt skott börjat växa utifrån det första plantan och tar nu över och börjar producera en ny fruktklase. Det tar ett år från skott till färdig bananklase.

http://www.fao.org/world-banana-forum/projects/good-practices/en/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/COMM_MARKETS_MONITORING/Bananas/Documents/Banana_Market_Review_Prelim_Results_2018.pdf

Gillar du också ekologiskt? Bli medlem!

Vi pushar politiker och fixar ekoboom i butikerna. Var med och förändra för 24 kr/mån.