Operation giftfri förskola: Tillsammans avgiftar vi barnens vardag

Sedan vi startade projektet 2013 har Operation giftfri förskola spridit sig snabbt över Sverige. Idag jobbar 70 procent av landets kommunala förskolor med konceptet giftfri förskola. Med hjälp av engagerade ideellt aktiva, föräldrar, förskolepersonal och politiker har vi fått bort mängder med farliga ämnen från den svenska förskolan. Tack till alla som hjälpt till!

Operation giftfri förskola startades av Naturskyddsföreningen år 2013. Målet var att minska de miljögifter som barnen utsätts för på förskolorna. Det nådde vi genom att kartlägga vilka källor till farliga ämnen som finns på förskolorna, informera för föräldrar, personal och politiker, samt att få förskolorna att byta ut de produkter som innehåller farliga ämnen.

Men varför just barn, och varför just i förskolan? Jo, eftersom barn växer och utvecklas är de särskilt känsliga, och undersökningar har visat att förskolan har högre halter av farliga ämnen än andra inomhusmiljöer. 

Projektet började med en inventering av 129 förskoleavdelningar i 40 kommuner. Resultaten visade att många områden i förskolemiljön behövde förbättras för att minska förekomsten av miljögifter.

Sedan dess har vi, tillsammans med föräldrar, personal, frivilliga aktiva, tillsammans med allt fler andra organisationer, jobbat för att få bort farliga ämnen från förskolemiljön. Det har lyckats över förväntan.

Giftfri vardag för barn – en rörelse som berör hela Sverige

Det finns en stor politisk medvetenhet och vilja till att förbättra miljöer där barn vistas. Vi är glada och stolta över att så många aktörer arbetar för att få bort farliga ämnen från förskolorna.

I regeringens höstbudget 2016 finns särskilda insatser planerade för att minska barns utsatthet för farliga kemikalier. 

Sveriges kommuner har nu ett nätverk för Giftfri vardag.

Upphandlingsmyndigheten hjälper kommuner att ställa krav för färre farliga ämnen i förskolorna.

Kemikalieinspektionens handlingsplan för en giftfri vardag fokuserar på fortplantningen och barnens hälsa.

Flera städer runt om i Sverige arbetar också för att förbättra barnens miljöer. Till exempel Stockholm stadGöteborg stad, samt Malmö stad.

Håll Sverige rent har en märkning, Grön Flagg, för förskolor som vill jobba med att göra sin miljö kemikaliesmart.

Våra rapporter

Checklista

Fler rapporter

Få din kommun med på tåget!

Visste du att du kan påverka din kommun genom att skicka in ett medborgarförslag? Här hittar du en färdigskriven mall som du kan använda för att få kommunen att jobba för giftfria förskolor. Skriv om, ändra eller använd rakt av. Grunden finns färdig tillsammans instruktioner och en beskrivning över hur det hela funkar.

Obs - möjligheten att skicka medborgarförslag finns i de flesta kommuner, men inte i alla, så kolla med din kommun först. 

Därför behövs Operation giftfri förskola

Under många år har Naturskyddsföreningen varnat för farliga kemikalier i vår vardag och drivit på för en tuffare lagstiftning. Framförallt har vi uppmärksammat att barn är extra känsliga och att tuffare lagstiftning behövs. Kemikalier som tidigare ansågs ofarliga vet man idag att de är skadliga. Andra kemikalier misstänker man är farliga och även dessa borde barnen inte behöva utsättas för.

På förskolan är barnen utsatta för ungefär samma kemikalier som hemma fast ibland i ännu högre utsträckning, visar forskningen. Det kan bero på att förskolor ofta har gamla leksaker, möbler och byggnadsmaterial som innehåller kemikalier som inte är tillåtna att använda idag. Det är extra oroande med tanke på hur mycket tid de flesta barn spenderar där.

Hej då miljögifter!

Vill du också vara med och detoxa planeten? Var med och bidra till vårt arbete för en giftfri vardag.