Operation giftfri förskola: Var med och avgifta barnens vardag

Sedan vi startade projektet 2013 har Operation giftfri förskola spridit sig snabbt över Sverige. Eftersom så många kommuner har hakat på innebär det att mer än hälften av landets kommunala förskolor kan bli giftfria. Med hjälp av engagerade ideellt aktiva, föräldrar, förskolepersonal och politiker driver vi på för att få bort farliga ämnen från den svenska förskolan.

Operation giftfri förskola startades av Naturskyddsföreningen år 2013. Målet är att minska de miljögifter som barnen utsätts för på förskolorna, och vi når det genom att kartlägga vilka källor till farliga ämnen som finns på förskolorna, informera för föräldrar, personal och politiker, samt att byta ut de produkter som innehåller farliga ämnen.

Men varför just barn, och varför just i förskolan? Jo, eftersom barn växer och utvecklas är de särskilt känsliga, och undersökningar har visat att förskolan har högre halter av farliga ämnen än andra inomhusmiljöer. 

Projektet började med en inventering av 129 förskoleavdelningar i 40 kommuner. Resultaten visade att många områden i förskolemiljön behövde förbättras för att minska förekomsten av miljögifter.

Tack alla som jobbat ideellt med att inventera förskolor! Totalt har vi inventerat 129 förskoleavdelningar i 40 kommuner.

Sedan dess har vi, tillsammans med föräldrar, personal, frivilliga aktiva, tillsammans med allt fler andra organisationer, jobbat för att få bort farliga ämnen från förskolemiljön.

Giftfri vardag för barn – en rörelse som berör hela Sverige

Det finns en stor politisk medvetenhet och vilja till att förbättra miljöer där barn vistas. Vi är glada och stolta över att så många aktörer arbetar för att få bort farliga ämnen från förskolorna.

I regeringens höstbudget 2016 finns särskilda insatser planerade för att minska barns utsatthet för farliga kemikalier. 

Sveriges kommuner har nu ett nätverk för Giftfri vardag.

Upphandlingsmyndigheten hjälper kommuner att ställa krav för färre farliga ämnen i förskolorna.

Kemikalieinspektionens handlingsplan för en giftfri vardag fokuserar på fortplantningen och barnens hälsa.

Flera städer runt om i Sverige arbetar också för att förbättra barnens miljöer. Till exempel Stockholm stadGöteborg stad, samt Malmö stad.

Rapporter
Klicka på namnet för att komma till rapporten eller checklistan.

Checklista

Föreläsare.

Vill du att någon kommer och föreläser om giftfri förskola?

Dessa föreläsare är ideellt aktiva medlemmar som under hösten 2014 gick en utbildning om miljögifter i vardagen och föreläsningsteknik.  

Få din kommun med på tåget!

Visste du att du kan påverka din kommun genom att skicka in ett medborgarförslag? Här hittar du en färdigskriven mall som du kan använda för att få kommunen att jobba för giftfria förskolor. Skriv om, ändra eller använd rakt av. Grunden finns färdig tillsammans instruktioner och en beskrivning över hur det hela funkar.

Obs - möjligheten att skicka medborgarförslag finns i de flesta kommuner, men inte i alla, så kolla med din kommun först. 

Därför behövs Operation giftfri förskola

Under många år har Naturskyddsföreningen varnat för skadliga kemikalier i vår vardag och drivit på för en tuffare lagstiftning. Framförallt har vi uppmärksammat att den så kallade cocktaileffekten kan vara problematisk och oroar forskare världen över. Alltså vad som händer när ämnen från produkter, mat och inredning blandas i våra kroppar. Hormonstörande ämnen är vanliga i vardagsprodukter. Det är ämnen som är skadliga för oss människor, men de hamnar också i naturen där de kan ha en negativ miljöpåverkan.

På förskolan är barnen utsatta för ungefär samma kemikalier som hemma fast ibland i ännu högre utsträckning, visar forskningen. Det kan bero på att problemmaterial som skumgummi och mjukgjord PVC är särskilt vanliga på förskolan. Det är extra oroande med tanke på hur mycket tid de flesta barn spenderar där. Barn är också känsligare och påverkas mer än vuxna. 

Genom projektet Operation giftfri förskola vill vi: 

1. Kartlägga inomhusmiljön på svenska förskolor. Med den kunskapen som grund kan vi påverka politiker, myndigheter, upphandlare och inköpare. 

2. Få bort de prylar, leksaker och material som innehåller miljögifter. Vi tar fram konkreta handlingsplaner för att förbättra  förskoloemiljöerna, med siktet inställt på en så giftfri miljö som möjligt för barnen.  

Mål

  • Att få en kunskapsbas som underlättar för alla att välja det bästa alternativet ur kemikaliesynpunkt vid upphandling och inköp av nya saker till förskolan. 

  • Att presentera förbättringsåtgärder för att minska exponeringen av miljögifter i förskolemiljön, till medverkande förskolor och kommuner. 

  • Att väcka förståelsen för att vanliga vardagsprodukter kan läcka farliga kemikalier och att man som konsument kan göra skillnad i sin egen närmiljö genom att göra aktiva val.

Hej då miljögifter!

Vill du också vara med och detoxa planeten? Var med och bidra till vårt arbete för en giftfri vardag.