Mer natur där vi bor

Att ha nära till naturen är livsviktigt för människors hälsa och välbefinnande. Därför har Naturskyddsföreningen arbetat sedan 1930-talet med att uppmärksamma och bevara denna skyddsvärda vardagsnatur – både för växternas, djurens och människornas skull. 

Vardagsnaturen är inte bara älskad utan bär många viktiga funktioner för samhället. Här kan du läsa om varför vi måste ta hand om närnaturen.

Närnaturen runt hörnet eller bakom skolan, som inte kräver långa resor eller mycket tid att ta sig till, hotas av många olika skäl.

Naturskyddsföreningen arbetar på lokal, regional och nationell nivå för att fler tätortsnära skogar ska skyddas långsiktigt.

Checklista för dig som har en hotad skogsbacke, strandremsa eller äng i din närnatur.

Så här kan kommuner göra för att förbättra planering och organisation inom naturvården.

Information om hur du startar ett eget naturvårdsprojekt och hur de kan finansieras med LONA-bidrag.

Vi vill att alla barn ska få komma ut i naturen. Att involvera friluftsliv och utomhuspedagogik i skolundervisning och fritidsaktiviteter ger både elever och pedagoger ny stimulans och inspiration.