Amazonas: Svenska bankers investeringar hotar regnskogen

Läget för Amazonas och för klimatet är värre än någonsin. Ändå investerar svenska banker miljarder i stora soja-och köttföretag som driver på avskogningen av Amazonas, det visar nya rapporten Forests on Fire. Bankernas investeringar driver på klimatkrisen, förlust av biologisk mångfald och brott mot mänskliga rättigheter. Här kan du gå in och mejla din bank!

Sommaren 2021 skakades världen av nyheter om skogsbränder och översvämningar. IPCC-rapporten slog slutligen fast att det extrema vädret beror på klimatförändringar, och att klimatkrisen är här och nu. För att mildra de värsta effekterna av klimatförändringarna behöver vi inte minst stoppa avskogningen som sker runtom i världen - omedelbart.

Samtidigt investerar svenska banker i företag som driver på skövlingen av Amazonas och en av världens mest artrika savanner som också finns i Brasilien; Cerradon. Därmed driver de inte bara på klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald, utan även brott mot mänskliga rättigheter, speciellt urfolks rättigheter.

Över 9 miljarder svenska fondpengar är investerade i företag som bidrar till att skövla Amazonas och Cerradon genom sin produktion, transport, användning eller försäljning av soja och kött. Det visar rapporten Forests on Fire som tagits fram av Naturskyddsföreningen i samarbete med Fair Finance Guide och World Animal Protection i Sverige.

Svenska fondsparares pengar bidrar till skövlingen av Amazonas

Alla banker som granskats i rapporten - Nordea, Danske Bank, SEB, Handelsbanken, Swedbank, Länsförsäkringar och Skandia - har investeringar i företag som driver på skövling av Amazonas och Cerradon. Det rör sig om både direkta investeringar och lån. De sju största bankerna i Sverige investerar minst 9,2 miljarder kronor och har de senaste fem åren gett 2,3 miljarder i lån och finansiering till 27 av 61 granskade högriskföretag.

Amazonas, infografik, Fair finance Guide, färgstark

Så här ser de svenska bankernas finansiella stöd till företagen som hotar Amazonas och Cerradon ut:

  • Totalt har svenska banker minst 9,2 miljarder kronor investerade i branscherna som skövlar Amazonas.
  • Nordea sticker ut med störst investeringar på 5,5 miljarder i branscher som driver på skövlingen av Amazonas.
  • Danske Bank och SEB har gett störst lån till företag som driver på avskogningen; cirka 2,2 miljarder. Bland annat har SEB lånat ut flera hundra miljoner kronor till den amerikanska sojajätten Cargill.
  • Även hållbarhetsfonder hos Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, SEB. och Swedbank har innehav i Blackstone och flera andra högriskföretag.
  • Stickprov avslöjade att i de flesta fall hade bankerna ingen pågående dialog med företagen kring deras roll i avskogningen av Amazonas och Cerradon.
  • Speciellt bristfällig var kommunikationen med Blackstone, som samtliga svenska banker utom Swedbank fortsätter investera i, men som ingen bank hade en pågående dialog med. Blackstone är ett amerikanskt riskkapitalbolag som har stora investeringar i Hidrovias, ett bolag som äger och bygger hamnar i Amazonas för att skeppa mer soja från området.

Svenska bankkunders protester ger effekt

Men det går att påverka hur bankernas investeringar ser ut. År 2020 gjorde Fair Finance Guide en granskning av svenska bankers investeringar i Amazonas. Efter det mejlade 5 000 upprörda bankkunder sin bank med krav på förändring. Det fick effekt!

Vår rapport Forests on Fire visar att nästan samtliga banker agerat sedan dess, till exempel genom att svartlista företag eller gå med i nya sektorinitiativ för att försöka vända utvecklingen i Amazonas. Dessutom deltog Nordea, SEB och Handelsbanken i ett möte med Brasiliens vicepresident som resulterade i ett tre månaders eldningsförbud i Amazonas.

Trots det finns det fortfarande mycket kvar att göra. Bankerna behöver ställa mycket högre krav på företagen och stoppa sitt finansiella stöd till företag som fortsätter skövla Amazonas, för klimatet och den biologiska mångfaldens skull.

Det är dina och mina sparpengar som hotar Amazonas - nu uppmanar vi alla bankkunder att mejla sin bank!

amazonas, aerial, wildfire, Fair Finance Guide rapport, regnskog, skövlad,

Mejla din bank för Amazonas!

Svenska banker investerar flera miljarder av svenskarnas fondsparande i företag som bidrar till regnskogsskövlingen i Amazonas. Därmed bidrar de till att driva på klimatförändringarna, kränka mänskliga rättigheter och utarma den biologiska mångfalden.

Mejla din bank
Gillas av 6

Relaterat innehåll