Amazonas brinner – det här kan du göra

Bränderna i Amazonas 2019 utlöste globalt ramaskri – 2021 är situationen i regnskogen värre än någonsin. Men det finns sätt att motarbeta den alarmerande utvecklingen. 

En granskning av Fair Finance Guide år 2021 visar att alla svenska storbanker investerar i bolag som driver på den alarmerande utvecklingen i Amazonas där regnskogen skövlas och bränns ned för att skapa mer utrymme för betesmarker och sojaodlingar.  

Hur är läget i Amazonas i år?

År 2021 nåddes den högsta avverkningstakten på 10 år i Amazonas. Detta trots stor oro i världen över vad som händer när vi förlorar en av världens utan jämförelse mest artrika områden och vår största allierade i kampen för klimatet.

Samtidigt kommer larmrapporter om att delar av Amazonas börjat släppa ut mer koldioxid än vad den tar upp. Regnskogen har tidigare tagit upp koldioxid ur atmosfären och på så sätt mildrat klimatförändringarna. Sedan 60-talet har världens skogar och växtlighet tagit upp en fjärdedel av utsläppen från fossila bränslen, och Amazonas som är världens största regnskog har stått för en stor del av absorptionen och lagringen av kolet. Men nu har delar av Amazonas börjat släppa ut mer koldioxid än den tar upp, och börjat bidra till att öka klimatförändringarna.

Den största delen av utsläppen kommer från bränderna, och de flesta bränderna är anlagda för att bereda mark för produktion av nötkött och soja efter att träden fällts. Under sommaren 2021 identifierades mer än 250 större bränder i Amazonas. Antalet stora bränder har mer än fördubblats sedan 2020. Även den artrika Cerradon exploateras och bränns för att anlägga sojaplantager och betesmarker för nötkött som går till export.

Amazonas närmar sig en brytpunkt, en så kallad tipping point, där så lite regnskog finns kvar att den inte längre kan generera det regn den behöver för att överleva och i stället kollapsar till savann. Stora delar av regnskogen går då förlorad för alltid, och kvar blir bara öar av skog. En sådan kollaps skulle få ödesdigra effekter både för världens biologiska mångfald och för klimatet på hela jorden.

Amazonas biologiska mångfald är helt unik, regnskogen är hem till en av tio av jordens arter. Vi har inte råd att förlora Amazonas unika biologiska mångfald - inte nu när en miljon arter är hotade av utrotning, och med dem många ekosystemtjänster som är en förutsättning för vår överlevnad, enligt IPBES.

Varför skövlas Amazonas?

De globala konsumtionsmönstren och utländska investeringarna driver på skövlingen av regnskogen. De flesta bränder i Amazonas anläggs avsiktligt, för att ge plats åt sojaplantager och betesdjur. Brasilien är världens största producent och exportör av soja.

Den här utvecklingen förvärras av den politik som bedrivits av den brasilianska regeringen, ledd av president Jair Bolsonaro, som konsekvent urholkat skyddet för Amazonas och uppmuntrat till illegal beslagtagning av mark.

Fortfarande finns det svenska storbanker som investerar i bolag kopplade till avskogningen av Amazonas och kränkningar av urfolks rättigheter. Det visar att det finns mycket kvar att göra för att säkra att Amazonas finns kvar lång tid framöver.

Vad kan du göra för att hjälpa Amazonas? 

När bränderna rasar i Amazonas och den unika regnskogen skövlas är det viktigare än någonsin att fortsätta agera för att rädda regnskogen.

På Fair Finance Guides hemsida kan du se hur de svenska storbankerna bidrar till skövlingen och även mejla din bank direkt. 

amazonas, aerial, wildfire, Fair Finance Guide rapport, regnskog, skövlad,

Mejla din bank för Amazonas!

Svenska banker investerar flera miljarder av svenskarnas fondsparande i företag som bidrar till regnskogsskövlingen i Amazonas. Därmed bidrar de till att driva på klimatförändringarna, kränka mänskliga rättigheter och utarma den biologiska mångfalden.

Mejla din bank
Gillas av 1

Relaterat innehåll