Forests on Fire

Svenska banker investerar flera miljarder av svenskarnas fondsparande i företag som bidrar till regnskogsskövlingen i Amazonas. Därmed bidrar de till att driva på klimatförändringarna, kränka mänskliga rättigheter och utarma den biologiska mångfalden.

Rapporten Forests on Fire, gjord av Naturskyddsföreningen i samarbete med Fair Finance Guide och World Animal Protection i Sverige, granskar de svenska storbankernas investeringar i ett flertal stora företag som genom sin produktion, transport, användning eller försäljning av soja och kött driver på avskogningen av Amazonas. Här är en sammanfattning av rapporten på svenska.

Gillas av 1

Relaterat innehåll