Behövs kärnkraften?

Kärnkraftsfrågan är oerhört laddad! Den återkommer ofta som lösning på klimatkrisen. Men krävs verkligen kärnkraft för att klara klimatomställningen? Och hur ligger det till med avfallsfrågan? Vi har låtit två experter svara på de fem vanligaste påståenden för att ta reda på vad som faktiskt stämmer!

"Den svenska kärnkraften hotas av nedläggning"

"För att klara klimatomställningen krävs satsningar på ny kärnkraft i Sverige." "Kärnkraft behövs i världen." "Om vi lägger ner svensk kärnkraft har det en negativ klimatpåverkan." "Avfallsfrågan är redan löst."

Hur ligger det till egentligen?

Tomas Kåberger, professor på Chalmers tekniska högskola och Kristina Östman, sakkunnig energi på Naturskyddsföreningen ger dig svaren.

Se även:

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll