Därför väljer många att vara med i Naturskyddsföreningen

Vi har frågat våra medlemmar varför de är just det – medlemmar i Naturskyddsföreningen. Det vanligaste svaret var att man vill stötta arbetet med att påverka makthavare i miljöfrågor!

Drivkrafter till medlemskapet

Enligt medlemsundersökningen som gjordes under våren 2022 är de två främsta anledningarna till att bli medlem i Naturskyddsföreningen att man vill stötta arbetet med att påverka makthavare i miljöfrågor (48 procent) och för att man genom sitt medlemskap vill vara med och bidra ekonomiskt (33 procent).

Så stolta är medlemmarna

Majoriteten av Naturskyddsföreningens medlemmar är nöjda med sitt medlemskap. Hela 95 procent instämmer i påståendet att de känner stolthet över sitt medlemskap i Naturskyddsföreningen. Sist men inte minst uppger 96 procent av de som svarat att de skulle rekommendera ett medlemskap i föreningen.

De viktigaste frågorna för medlemmarna

Arbetet med miljöfrågor: I undersökningen fick medlemmarna svara på vilka miljöfrågor de tycker är viktiga att Naturskyddsföreningen arbetar med. Bland det medlemmarna tyckte var mycket viktigt fanns arbetet med klimatförändringar (91%) och arbetet med miljögifter (89%).

Metoder för förändring: Påverkansarbete gentemot makthavare anser medlemmarna vara Naturskyddsföreningens viktigaste metod för att åstadkomma förändring.

Visste du att…

…Naturskyddsföreningen har cirka 270 lokala kretsar som är verksamma i de flesta svenska kommuner där de ordnar aktiviteter, utflykter och påverkar lokala beslut?

…Naturskyddsföreningen har sju nationella nätverk som samlar engagerade personer över hela landet utifrån sakfrågor? Till exempel finns ett klimatnätverk, ett kemikalienätverk och ett globalt nätverk.

…Ju fler medlemmar vi har, desto större är vår påverkanskraft?

Välkommen att bli medlem om du inte redan är det och tipsa gärna en vän!

natur, solnedgång, landskap, insamling, bli medlem, marknad, sjöar, skymning, berg, skog, CTA

Stå upp för naturen

Vi behöver dig som vill ge naturen en röst och som vill se en miljöpolitik som tar naturkrisen på allvar. Tillsammans gör vi skillnad!

Bli medlem
Gillas av 3

Relaterat innehåll