Det skogsbolagen inte säger i sina reklamfilmer 

Reklamfilmer, annonser, affischering i lokaltrafik. Under flera års tid har skogsbolagen drivit massiva PR-kampanjer om skogsbrukets klimatnytta. Men bilden som visas upp blir missvisande och därför har vi tagit oss friheten att rätta till en av deras gamla reklamfilmer för att lyfta fram det som inte sägs.

Koldioxidutsläpp från kalhyggen redovisas inte av skogsbolagen 

Det som inte nämns av skogsbolagen, varken i deras PR-kampanjer eller i deras årsredovisningar, är bland annat de koldioxidutsläpp som kommer från kalhyggen. De kallas biogena utsläpp och faktum är att kalhyggen kan släppa ut stora mängder koldioxid i så länge som 10-12 år. Det kan dessutom ta de nya träden som odlas upp till 20 år att fånga upp samma mängd koldioxid som kalhygget har släppt ut. 

Skogsbolagens kommunikation och årsrapporter fokuserar i stället på hur mycket koldioxid de planterade träden binder. Det gör att klimatnyttan ser mycket större ut än vad den faktiskt är. I en tid där vi behöver agera nu för att stoppa både naturkrisen och klimatkrisen är det oroväckande att inte alla kort ligger på bordet. 

Påkostade PR-kampanjer om svenskt skogsbruk 

År 2021 visade en granskning från DN att skogsbolagen satsat omkring 135 miljoner kronor på PR-kampanjer under namnet “Svenska skogen”. Det framgick i granskningen att syftet med pr-kampanjerna var att visa upp den positiva bilden av svenskt skogsbruk. Även statliga Sveaskog har varit med och finansierat kampanjerna, även om de kort efter DN-granskningen valde att lämna samarbetet.

Den dystra sanningen är att svenskt skogsbruk är mycket mer problematiskt än vad vi uppmanas att tro. Förutom de biogena utsläppen som inte redovisas drabbas även skogens arter och hela skogsekosystem drastiskt. Hundratals arter överlever inte kalhyggen, som är den absolut vanligaste skogsbruksmetoden i Sverige. 

För att skogsbruket ska kunna ställa om krävs att hela sanningen kommer fram. Därför har vi tagit oss friheten att göra om en av skogsbolagens gamla reklamfilmer. 

Reklamfilm: Tystnad - Arbete pågår

liJ7-C9jS14 poster image

Originalet

xObduZjrcF4 poster image

Reklamfilm: 70 procent av Sverige

Originalet

IXblgGx9zB8 poster image

Reklamfilm om skogen: Miljontals nya träd

Crk-yDlVg1s poster image

Originalet

dX9VeoZ6W80 poster image

Vill du veta mer om skog och skogsbruk?

natur, solnedgång, landskap, insamling, bli medlem, marknad, sjöar, skymning, berg, skog, CTA

Bli medlem i Sveriges största miljöorganisation

Var med i kampen för en friskare natur och starkare miljöpolitik och få den prisbelönta tidningen Sveriges Natur fem gånger om året.

Bli medlem idag
Gillas av 6

Relaterat innehåll