10 saker du kan göra för skogen

Det intensiva skogsbruket, med kalhyggen som främsta metod, har omvandlat stora delar av Sveriges skogsekosystem i grunden. Skogens biologiska mångfald befinner sig i kris. Men ändå pratar politiska partier om att skogen ska brukas ännu mer för att lösa klimatkrisen. Svenskt skogsbruk är inte hållbart och måste ställa om! Här listar vi 10 saker du kan göra för skogen. 

1. Sprid kampanjens budskap 

Var med och sprid kampanjens budskap till andra i din omgivning. Det kan du göra genom att dela kampanjsajten, prata om skogen med personer i din omgivning eller genom att sprida bildmaterial. 

2. Mejla en politiker 

Naturskyddsföreningen har förberett ett mejl som du enkelt kan skicka till en eller flera politiker ur en lista. Välj vilka av de färdigformulerade styckena du vill ta med eller komponera ett helt eget om du hellre vill det. Genom att skicka mejl skapar vi tryck i politikers mejlinkorg! 

3. Bli digital skogshjälte 

Vi behöver höras på alla plattformar för att tvinga fram politisk förändring. Var med och påverka på sociala medier! Det spelar ingen roll om du har en eller tusentals följare, din röst behövs. Skriv upp dig som digital skogshjälte för att få veta när det är dags att kraftsamla för skogen i sociala medier. 

4. Genomför Uppdrag skog 

Ge dig ut i skogen och starta skogstestet Uppdrag skog för att lära dig mer om naturvärden. Svara på frågor om vad du ser i omgivningen. Tickor, hänglavar, höga myrstackar eller rinnande vatten kan vara exempel på viktiga naturvärden för skogens biologiska mångfald. 

5. Anmäl dig till skogsevent 

Det finns flera olika viktiga event där du kan delta för att lära dig mer om skogsfrågan och träffa andra som är lika engagerade som du är. 

6. Påverka i lokalmedia 

Lokalmedia är en väldigt viktig kanal för frågan om skog och skogsbruk. Till din hjälp har vi tagit fram ett presskit med tips och mallar som du kan använda.

7. Håll dig uppdaterad 

Du kan anmäla dig för att få mejlutskick med förhandsinformation om Låt skogen leva-kampanjen för att hålla dig uppdaterad på vad som händer och när.

8. Swisha en gåva till skogen 

Varje gåva är viktig. Genom de gåvor du samlar in bidrar du till Naturskyddsföreningens arbete för att: bevara och öka kunskapen om skogar med hög biologisk mångfald, värna tätortsnära skogar som är viktiga i människors vardag, säkerställa skyddet av våra fjällnära naturskogar, kräva en ny skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden och öka användning av hyggesfria metoder i skogsbruket.  

9. Bli medlem 

Ju fler vi är som står upp tillsammans, desto större chans har vi att påverka. Ett sätt att göra något för skogen är därför att bli medlem. Och kanske gå med i skogsnätverket?

10. Anordna egna aktiviteter 

Det finns många olika aktiviteter du kan anordna för skogen, det är egentligen bara din egen fantasi som sätter stopp! Här kommer några förslag på sådant du kan göra: 

  • Bjud med politiker ut på skogsvandring (och bjud in lokalmedia) 
  • Ta ut dina vänner/kollegor/bekanta och genomför i uppdrag skog
  • Tävla med någon om vem som kan flest skogslevande arter
  • Arrangera lokal föreläsning eller studiecirkel 
  • Anordna demonstration 
  • Starta lokal namninsamling 

Låt skogen leva

Naturskyddsföreningen bedriver arbete för att få skogsbruket att ställa om, bland annat genom kampanjen Låt skogen leva.

Låt skogen leva

Det intensiva skogsbruket i Sverige hotar många av skogens djur, växter och svampar. Sveriges politiker måste agera. Var med och påverka du också!

Bli medlem
Gillas av 2