Det största långsiktiga hotet mot lantbrukssektorn är klimat- och naturkrisen

ÖPPET BREV: Det förändrade säkerhetsläget i Europa är allvarligt och skapar stor osäkerhet inför framtiden. Samtidigt pågår klimat- och naturkrisen i oförminskad takt. I detta läge är det mycket viktigt att omställningen till ett hållbart samhälle kan fortgå och ansträngningarna öka.

Naturskyddsföreningen är därför mycket oroad över de signaler som kommer från EU om att skjuta fram och revidera viktiga satsningar på miljö och hållbarhetsområdet med motivet att säkra livsmedelsförsörjningen.

Läs vårt öppna brev här.

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg