”Djurens välfärd saknas i Naturvårdsverkets förslag för svensk viltförvaltning”

ÖPPET BREV: Det liggande förslaget till reviderad Strategi för svensk viltförvaltning saknar djurens perspektiv; nämligen hur effekter av jakt och jaktmetoder påverkar de vilda djuren både individuellt, som par- eller grupplevande liksom till de sociala strukturer vissa arter lever i.

Strategin måste kompletteras med respekt för de vilda djurens välfärd. Det skriver flera organisationer i ett öppet brev till Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger.

Läs även:

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!