”Djurens välfärd saknas i Naturvårdsverkets förslag för svensk viltförvaltning”

ÖPPET BREV: Det liggande förslaget till reviderad Strategi för svensk viltförvaltning saknar djurens perspektiv; nämligen hur effekter av jakt och jaktmetoder påverkar de vilda djuren både individuellt, som par- eller grupplevande liksom till de sociala strukturer vissa arter lever i.

Strategin måste kompletteras med respekt för de vilda djurens välfärd. Det skriver flera organisationer i ett öppet brev till Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger.

Läs även:

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll