En vacker äng är viktig – även under ytan. Därför behövs strandskydd

Grunda vikar i sjöar och vid kusten hör till våra mest värdefulla och produktiva vattenmiljöer men också till de allra känsligaste. En undervattensäng är hem för fisk och andra djur. Det är därför det är viktigt med ett fungerande strandskydd.

De strandnära, vind- och vågskyddade områdena med mjuka bottnar täcks ofta av vidsträckta mattor av undervattensväxter. De fungerar som både barnkammare och skafferi för fisk och andra djur men är samtidigt attraktiva platser för bryggor och marinor. 

En äng som skyddar och när undervattenslivet 

Strandnära undervattensängar är inte bara vackra, de stabiliserar även bottensedimentet så det inte grumlas upp så lätt och tar upp näring ur vattnet vilket motverkar övergödning och gör att vattnet blir klarare. De fungerar även som kolsänkor eftersom de tar upp och binder stora mängder koldioxid. Många fiskar som till exempel abborre och mört leker bland vattenväxterna och fäster sina ägg på dem. Då äggen kläckts utgör växterna skydd för de små fiskynglen. De har också lätt att hitta mat eftersom många smådjur håller till på och bland växterna.  

Mänsklig påverkan förstör ängarna i rasande takt 

En stor andel av våra skyddade mjukbottenområden är i dag exploaterade. Man bygger bryggor, småbåtshamnar och muddrar. Detta har lett till att undervattensängarna trängts tillbaka. Många av ekosystemen som finns på grunda mjukbottnar har klassats som hotade. Varje år försvinner viktiga lek- och uppväxtområden för gädda, abborre och mört på Ostkusten på grund av det byggs bryggor och småbåtshamnar. På Västkusten har ålgräset minskat drastiskt och i dag täcks mindre än hälften av de grunda vikarna med ålgräs jämfört med 1980-talet. I brackvattensområden är flera arter av kransalger rödlistade. 

Kransalger är känsliga vattenväxter som ofta bildar täta undervattensängar. Om det finns gott om kransalger är det en indikation på att miljön är relativt opåverkad. Exploatering av strandområden och ökande småbåtstrafik skadar undervattensväxterna på olika sätt. Ett starkt strandskydd är viktigt för att de vackra undervattensängarna och småfiskarnas barnkammare och skafferi ska finnas kvar.  

Hotat strandskydd Men nu är risken stor att strandskyddet kommer att luckras upp i stora delar av landet. Förra året slöts Januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna där man bland annat kom överens om att strandskyddet ska göras om i grunden. 

En utredning har tillsats och dess uppdrag är att utvärdera lagstiftningen om strandskydd och föreslå hur regelverket ska förändras för att underlätta för strandnära byggande i områden med lågt exploateringstryck. Fler byggen, bryggor och småbåtshamnar hotar undervattensängarnas mångfald. 

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll