Företagssamarbeten: Instalco

Naturskyddsföreningen ingår samarbete med Instalco 2021–2023. Stödet används till att värna om och bevara Östersjön och våra andra livsviktiga vatten i Sverige. För rena och levande vatten vill Naturskyddsföreningen förhindra utsläpp av miljögifter i naturen.

Läkemedel är en unik grupp av miljöföroreningar då vi behöver dem för att behandla och bota sjukdomar, men vi behöver se till att minimera spridningen i miljön inklusive till Östersjön och våra andra vatten. Samt ur ett bredare perspektiv kopplat till Naturskyddsföreningens arbete med hav och miljögifter.

Ett rent vatten där friska ekosystem kan frodas är beroende av alla steg från källa till hav. Det handlar om rening och transport av vatten från och till våra samhällen, där ansvarstagande företag är helt avgörande för att det kan ske på ett hållbart sätt.

Samarbetet med Instalco gör det möjligt för Naturskyddsföreningen att fokusera på läkemedel i miljön vilket bidrar till ett renare Östersjön och samtidigt minska risken för antibiotikaresistens. 

Det långsiktiga målet med arbete är att läkemedelsproduktion inom och utanför EU ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och att läkemedelskonsumtion inte ska leda till föroreningar av Östersjön eller den svenska naturen, inklusive vattendrag. 

Om Instalco

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, vs, ventilation, kyla, teknikkonsult och industri. De utför projektering, installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland.

Kontakt

Caroline Goetze, enhetschef företag
Telefon: 08-702 65 96
E-post: caroline.goetze@naturskyddsforeningen.se

Gillas av 2