Företagssamarbeten: Plockhugget

Under 2023 inledde Plockhugget och Naturskyddsföreningen ett samarbete i syfte att samla och sprida kunskap om naturnära skogsbruk och därmed bidra till en omställning av det svenska skogsbruket.

Trä som material har många fördelar men långt ifrån allt trä är hållbart producerat. Naturnära skogsbruk handlar om att låta naturen sätta gränserna och att anpassa skogsbruksmetod efter det lokala ekosystemets naturliga förutsättningar. Det innebär en stor förändring jämfört med dagens skogsbruk där kalhygges-/trakthyggesbruk är den helt dominerande metoden.

Ett hinder i omställningen till ett naturnära skogsbruk är kunskapsbrist kring hur det kan genomföras i praktiken. Under 2023 inledde därför Plockhugget och Naturskyddsföreningen ett samarbete med gemensamma kunskapshöjande aktiviteter kring naturnära skogsbruk. Tre webbinarier riktade till enskilda skogsägare och Naturskyddsföreningens medlemmar anordnades.

Samarbetet fortsätter och fördjupas under 2024. Ytterligare tre webbinarier med fokus på naturnära skogsbruk i praktiken riktade till enskilda skogsägare och Naturskyddsföreningens medlemmar genomförs under våren. Dessutom kommer en informationsfolder med vanliga frågor och svar om naturnära skogsbruk tas fram.

Kunskapshöjande aktiviteter riktar sig även till träanvändare, det vill säga företag och organisationer som bygger, säljer, kravställer eller på annat sätt använder trädprodukter och därmed kan öka efterfrågan på virke från naturnära skogsbruk. Ett frukostwebbinarium samt en inspirationsdag för träanvändare kommer att genomföras under våren.

Om Plockhugget

Plockhugget har lång praktisk erfarenhet av naturnära skogsbruk och andra hyggesfria metoder. Deras verksamheter riktar sig både till skogsägare och träanvändare. De erbjuder möjligheter för hyggesfritt virke. De arbetar även med att ta fram informations- och utbildningsmaterial om naturnära skogsbruk för skogsägare och skogligt verksamma runt om i landet.

Kontakt

Linda Jensen, sakkunnig skog och artbevarande
Telefon: 08-702 65 70
E-post: linda.jensen@naturskyddsforeningen.se

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 1

Relaterat innehåll