Naturnära skogsbruk i praktiken

Här samlar vi kunskap om hur naturnära skogsbruk kan gå till i praktiken för att anpassas till olika ekosystems förutsättningar.

Vad är naturnära skogsbruk?

Naturnära skogsbruk handlar om att låta naturen sätta gränserna för skogsbruket och att anpassa skogsbruksmetod efter ekosystemets naturliga förutsättningar. Då dessa varierar kraftigt inom Sverige innebär det att det aldrig kommer finnas ett optimalt skogsskötselsystem som fungerar överallt. Genom att diversifiera och anpassa skogsbruket ökar förutsättningarna att bevara biologisk mångfald, bibehålla och återskapa skogarnas resiliens, klimatanpassa skogsbruket samt fortsätta leverera olika ekosystemtjänster, inklusive virkesråvara. Det innebär en stor förändring jämfört med dagens skogsbruk där trakthyggesbruk är den helt dominerande metoden. 

Tre webbinarier i samarbete med Plockhugget

Grunderna i naturnära skogsbruk, sändes den 10 oktober 2023  

Martin Jentzen är skogsingenjör och verksam som pedagog, rådgivare och praktiker inom naturnära skogsbruk. I detta föredrag berättar han vad det är och hur det vuxit fram. 

AT_NAUmlqC4 poster image

Att ställa om en granplantering, hur gör man i praktiken?, sändes den 6 november 2023  

Granplanteringar är känsliga för storm, insektsangrepp, torka och brand – problem som alla kommer öka med ett varmare klimat. I föredraget ges exempel på hur man kan börja med naturnära skogsbruk i en granplantering för att omvandla den till en mer naturlig och bättre klimatanpassad skog. 

Ji-1abq9Ba8 poster image

Vad säger forskningen om ekonomin i det hyggesfria skogsbruket?, sändes den 23 november 2023 

Back Tomas Ersson är lektor i skogsvårdsteknik vid SLU Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg, Västmanland. Han har sammanställt aktuell forskning kring skogsekonomi som visar när kalhyggesfritt skogsbruk är mer lönsamt än kalhyggesbruk för skogsägare. I detta föredrag berättar han hur både allmänna och enskilda skogsägare kan tänka för att optimera ekonomin i sitt skogsbruk. 

8rDM-sm83v8 poster image
mossa, skog, stam, gammal skog, död ved, övervuxen, trädstam, grön, grönt,

Hjälp oss skydda skogen!

Stöd arbetet för våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll