Forskare: Satsa mer på småskaligt fiske

Småskaligt fiske förser miljoner människor med mat och jobb samtidigt som de har bra förutsättningar att fiska på ett hållbart sätt. Men sektorn står inför flera stora utmaningar. Forskaren Rebecca Short förklarar hur fisket ser ut idag och vad som behöver förändras.

Hur ser fisket ut idag?

I dag domineras haven av några få storskaliga industriella fiskeflottor från höginkomstländer. Över 55 procent av världshaven är utsatta för storskaligt industriellt fiske.

– Vi värderar fisket som en ekonomisk aktivitet och en naturresurs när det i själva verket är så mycket mer än det. Det är en oerhört viktig källa till näring och en nödvändig del i människors välbefinnande, säger Rebecca Short, som forskar på småskaligt fiske på Stockholm Resilience Center och deltar i projektet Blue Food Assessment.

Eftersom de storskaliga flottorna dominerar haven styr de också vår syn på fiske, säger Rebecca Short. I jakten på att maximera vinsten inom fisket har miljö och människor ofta fått betala ett högt pris.

– Ett för stort fokus på det ekonomiska värdet skapar byggstenar för dålig förvaltning. Det i sin tur leder till överexploatering av fiskebestånden men också exploatering av människor.

Vilka fördelar finns det med småskaligt fiske?

Om du vill ha mer pang för pengarna – välj den småskaliga sektorn, säger Rebecca Short.

Det småskaliga fisket och vattenbruket:

  • Skapar jobbmöjligheter för miljoner människor,
  • Förser miljarder människor med protein och näringsämnen,
  • Sker oftast med lägre miljöpåverkan.

Men värderar vi de småskaliga fiskearbetarnas bidrag korrekt?

– I nuläget tror jag att vi kan säga: Det gör vi inte. När man tittar på mat som produceras för människor står det småskaliga fisket och vattenbruket för två tredjedelar av den. Om vi värdesätter detta bidrag skulle vi fokusera mer på den småskaliga sektorn, säger Rebecca Short.

I många delar av världen är den småskaliga sektorn lika med livsmedelstrygghet. Industrifiskets fångst når inte till dessa människor och lokalt fångad fisk är ofta den enda källan till animaliskt protein. Det här blir ännu viktigare på platser där jordbruket minskar.

Även om småskaligt fiske inte alltid är miljövänligt är skadorna betydligt mindre jämfört med storskaligt fiske eftersom de inte kan verka på samma nivå eller med samma teknik.

– Den största skillnaden mellan småskaligt och storskaligt fiske är förmodligen drivkrafterna: Om det är avsiktlig okunnighet, desperation eller brist på utbildning. Det är mycket troligare att det är de två sistnämnda i den småskaliga sektorn. Personer inom det småskaliga fisket vill tjäna pengar, men de drivs inte av påtryckningar att öka vinsten till en aktieägare, vilket ofta är fallet inom det storskaliga fisket, säger Rebecca Short.

Men Rebecca Short poängterar att det är viktigt att inte överromantisera den småskaliga sektorn, eftersom den kan ha stor påverkan lokalt.

– Eftersom många i denna sektor drabbas hårdast av till exempel klimatförändringar ändrar de sitt beteende för att överleva vilket kan vara destruktivt. Det finns även faror med nya metoder och ny teknik: När dessa kommer utan grundläggande utbildning kan du få fruktansvärda bieffekter.

Vilka utmaningar möter småskaliga fiskare?

Trots sin stora potential står småskaliga fiskearbetare inför flera stora utmaningar. Samtidigt som de trängs undan av det storskaliga fisket och framväxten av andra sektorer äventyrar exploatering och klimatförändringar de ekosystem som de är beroende av för att överleva.

– Många inom det småskaliga fisket kämpar för att överleva under globala förändringar. De befinner sig ofta på platser, och i en viss typ av produktion, som kommer drabbas hårdast av klimatförändringarna. De är också mest utsatta för marknadschocker och pandemier. Som småskaliga aktörer har de mindre möjlighet att klara av sådana chocker, säger Rebecca Short och fortsätter:

– Sedan har du det helt onödiga: Att människor lämnar det småskaliga fisket av ren desperation och för att de inte kan möta sina behov eller uppfylla sina drömmar. Det är i dag inte en sektor du vill jobba inom om du vill ha ett bättre liv. Och det är så fel. Hur kan något som är så viktigt vara så lågt värderat att människor lämnar yrket?

Hur ser framtiden ut för fisket?

Vi står inför minst sagt stora utmaningar: Säkerställa att en växande global befolkning får tillräckligt med hälsosam mat samtidigt som vi måste skydda miljön och hantera konsekvenserna av klimatförändringarna. Här spelar det småskaliga fisket och vattenbruket en nyckelroll eftersom sektorn har en unik potential att vara en del i förändringen i hur, av vem och för vem som mat från havet ska nyttjas på ett hållbart sätt.

För att se till att det småskaliga fisket når sin fulla potential nämner Rebecca Short två viktiga steg:

  1. Stötta småskaliga fiskearbetares möjligheter
  2. Värdera den småskaliga sektorns bidrag korrekt. Om vi gör det kan sektorn spela en ännu större roll i hur vi kan producera mat på ett hållbart sätt världen över. Sektorn kan också bidra till ökad jämställdhet och minskad hunger och fattigdom.

Samtidigt som vi behöver bevara den biologiska mångfalden menar Rebecca Short att vi även behöver titta på kulturell mångfald, mångfald i produktionssätt och social mångfald. Det är grunden för hur bra vi är på att anpassa oss till olika typer av kriser. Mångfald ger oss perspektiv, innovation och massor av olika människor som tänker på olika sätt.

– Om vi till exempel börjar lyssna mer på kvinnor inom det småskaliga fisket stärker vi deras roll i att se till att barn får näringsrik mat på tallriken. Då får vi sedan barn som växer upp till bättre förespråkare för sina egna resurser. Mångfald skapar en positiv cirkel där saker och ting bara blir bättre, säger Rebecca Short.

Dokumentär: Kvinnor inom fisket

Hör fem kvinnliga fiskare i Sydafrika berätta sin historia och om hur de hanterar sociala och miljömässiga orättvisor som de ställs inför. Dokumentären har tagits fram av vår samarbetsorganisation Abalobi.

fiske,fiskenät,hav,måsar

Stoppa överfisket!

Världshaven mår allt sämre och överfiske är den främsta orsaken. Nu måste vi ställa om fisket!

Jag vill veta mer!
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll