ABALOBI: Stärker småskaliga fiskare genom en mobilapp

Sydafrikas småskaliga fiskare hotas av privatisering, bristfällig reglering och implementering av lagstiftning. Abalobi ICT4 Fisheries stärker småskaliga fiskare, bidrar till hållbar förvaltning av marina resurser och bygger resiliens för att möta klimatförändringar.

Det pågår en global trend som innebär en ökad exploatering av havets resurser, vilket märks väl i Sydafrika. Ständigt krympande tillgång till fiskeområden till följd av sportfiske, storskalig fiskodling och annan konkurrerande marin verksamhet slår hårt mot de traditionella samhällen som livnär sig på det småskaliga fisket. Trots att det 2012 antogs en ny fiskepolicy för Sydafrikas småskaliga fiske är den långt ifrån implementerad.    

Grundarna till Abalobi har lång erfarenhet av att arbeta för småskaliga fiskares rättigheter längs Sydafrikas kust. Men trots att politiskt påverkansarbete är nödvändigt för långsiktig förändring ansåg de att något måste göras. Det var så idéen till en mobilapp för småskaligt fiske föddes. Fokus i arbetet har varit att adressera problem som småskaliga fiskare och fiskarbetare står inför, såsom låga inkomster, brist på erkännande, och orättvis fördelning av havets resurser. Genom att använda informationsteknologi (ICT) i form av en mobilapp verkar Abalobi för att synliggöra det småskaliga fisket, hoppa över mellanhänder på marknaden och öka spårbarheten av sjömat.  

Appen fungerar som en digital marknadsplats där fiskarna lägger upp dagens fångst som restaurangerna sedan kan köpa direkt utan mellanhänder. Det pressar upp priserna och ökar inkomsten hos fiskarna, samtidigt som det skapar en stolthet hos den som fiskat eller skördat. Appen samlar också in fångstdata vilket är viktigt för förvaltningsarbete och för att belysa vikten av det småskaliga fisket för fattigdomsbekämpning och livsmedelsförsörjning. På så vis skapar man ett hållbart förvaltande av marina resurser och fiskeresurser samtidigt som villkoren för de småskaliga fiskearbetarna förbättras.  

Genom appen får fiskarsamhällen även möjlighet att vara delaktig i ett nätverk vilket skapar möjligheter till lokal utveckling och öppnar upp för nya marknader. Appen ökar också fiskarnas möjlighet att driva och vara en del av utvecklingen – från fiskeriförvaltning och säkerhet till havs till lokal utveckling och en mer rättvis värdekedja.  

Naturskyddsföreningens samarbete med Abalobi syftar specifikt till att stärka genusperspektivet genomgående i hela organisationens verksamhet. Särskilt fokus ligger på att öka deltagandet, förbättra synligheten och stärka rättigheterna för kvinnor inom det småskaliga fisket, liksom främja och värdera lokal kunskap och traditioner. Genom Abalobi pantry, en del av appen som är designad för kvinnor, kan kvinnorna följa sin fångst, arbete och inkomst och få nya marknadsmöjligheter genom att sälja sina traditionella produkter. 

Trots att appen lanserades så sent som 2018 har redan flera hundra fiskare, inklusive kvinnor, och restauranger anslutit sig. Och fler är att vänta. I dagsläget har Abalobi redan hunnit föra vidare sin idé och teknik till flera andra länder i Afrika.  

Abalobis mål är bland annat att: 

  • Sprida information om hållbarhet och uppmana fiskare till att värna de marina resurserna  
  • Arbeta för att småskaligt fiske ska baseras på principerna om mänskliga rättigheter
  • Bidra till hållbar förvaltning av marina resurser, jämställdhet och socioekonomisk utveckling 
  • Arbeta för ett lokalförvaltat fiske och för att öka andelen hållbart fångad fisk  
  • Bygga resiliens för att bättre kunna möta klimatförändringar 
  • Samarbeta med småskaliga fiskare och använda deras egna data, drivkraft och kunskaper 
  • Utveckla riktlinjer utifrån goda exempel och uppmana till att bidra till transparens, rättvisa, hållbarhet och ansvar inom den småskaliga fiskesektorn 

Abalobi grundades 2014 och registrerades som icke-vinstdrivande organisation 2017. Appen lanserades 2018. Naturskyddsföreningen har samarbetat med Abalobi sedan 2018. Abalobi har sitt säte i Kapstaden i Sydafrika. 

Foto: ABALOBI

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll