Frågor och svar om Fröpengar

Det ska vara lätt att engagera sig! Nu kan du som medlem i Naturskyddsföreningen söka Fröpengar, ett litet bidrag för att så ett frö av engagemang. 

Vem kan söka Fröpengar? 

Alla medlemmar i Naturskyddsföreningen som ännu inte är aktiva inom en krets eller länsförbund samt är över 18 år kan söka. Fröpengar ska gå till ideella projekt inom Naturskyddsföreningen drivna av enskilda medlemmar, ej föreningar eller företag.

Vad får pengarna gå till? 

Pengarna ska gå till att genomföra ett projekt. Exempel på vad pengarna kan gå till är hyra av lokal, hyra prylar som behövs, köp av förbrukningsvaror som fika, fröer, skyltar eller till polistillstånd, marknadsföring eller en extern föreläsare. Exempel på vad som inte kommer godkännas är att köpa en kaffebryggare, lie, cykel, löner till de som driver projektet. Alkohol kommer heller aldrig godkännas.

Vad är ett projekt? 

Ett projekt är en tillfällig, tidsbegränsad aktivitet med tydlig start- och sluttid och en tydlig budget. 

Hur lång tid har jag på mig att genomföra projektet?

Från att din ansökan blivit godkänd behöver aktiviteterna genomföras inom sex månader.

Hur kan en budget se ut? 

En budget ska innehålla vad i projektet som kommer kosta pengar, samt hur mycket pengar det kommer kosta. Till exempel:
- Ekofika: 500 kr 
- Affischer: 1200 kr 
Totalt: 1700 kr 

Kan min förening eller företag söka? 

Nej, endast medlemmar i Naturskyddsföreningen kan söka Fröpengar till ideell verksamhet inom Naturskyddsföreningen.

Jag är redan aktiv i en krets och vill söka bidrag, kan jag söka fröpengar? 

Nej, Fröpengar är till för medlemmar som inte redan är aktiva i Naturskyddsföreningen. Du som redan är aktiv kan tillsammans med din krets eller länsförbund söka andra projektbidrag, läs mer här.

Jag är under 18 år, kan jag söka fröpengar? 

Nej, för att söka Fröpengar behöver du vara 18 år eller äldre. Däremot finns ett liknande bidrag som du kan söka hos vår ungdomsorganisation Fältbiologerna!

Vad händer efter jag skickat in ansökan? 

Beslut tas vanligtvis inom två veckor, förutsatt att ansökan inte behöver kompletteras. Om vi har godkänt din ansökan betalar vi ut pengar till dig direkt. I samband med sommarsemester och långhelger kan beslut dröja lite längre än vanligt.

Hur bedömer vi projekten?  

Projektet bedöms utifrån hur det engagerar dig och andra i klimat-, natur- och miljöfrågor. Utöver detta bedömer vi i vilken utsträckning aktiviteterna är genomförbara och om projektet har en rimlig budget och tidsplanering. Syftet med Fröpengar är att få medlemmar i Naturskyddsföreningen som ännu inte är aktiva att bli det.

Sök Fröpengar

För att kunna söka Fröpengar ska du: 

  • Vara medlem i Naturskyddsföreningen. 
  • Vara minst 18 år gammal. 
  • Ha en idé som engagerar fler än dig själv. 
  • Motivera beloppet du ansöker om med en budget. 

Du kan söka om max 5 000 kronor. Fröpengar kan inte sökas av kretsar och länsförbund eller andra organisationer/företag/föreningar.

Bli medlem i Sveriges största miljöorganisation

Var med i kampen för en friskare natur och starkare miljöpolitik och få den prisbelönta tidningen Sveriges Natur fem gånger om året.

Bli medlem idag
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll