Miljösegrar 2023

Unikt naturreservat invigdes efter nästan 40 års kamp, 10 000 personer bytte kläder med varandra, EU ska restaurera mer natur och det fortsätter att gå bra för vitryggig hackspett. Tillsammans har vi uppnått en rad segrar för miljön. Utan er hade det inte varit möjligt. Stort tack! Här nedanför har vi listat några av årets segrar.

Se videon för att höra om några miljösegrar – eller läs hela listan!

G6jUjoxAAU8 poster image

30 hektar återställd våtmark

Naturskyddsföreningen har ett eget våtmarksbidrag kallat ”Tid för våtmark” som delas ut till kretsar och länsförbund för att restaurera och anlägga våtmarker och sprida kunskap om deras viktiga funktion i landskapet.

Under 2023 har bidrag delats ut till projekt som tillsammans kommer restaurera cirka 30 hektar våtmarker i såväl skogs- som jordbruksmark runt om i landet.

Våtmarker har genom tiderna dikats ut i stor skala för att vinna odlingsbar mark och för att förbättra skogsproduktionen. När våtmarkerna torrläggs försvinner också deras viktiga funktion som reningsverk, flödesdämpare, kollager och som hem åt hundratals arter. Genom att restaurera våtmarkerna återskapas dessa så kallade ekosystemtjänster som hjälper till att lösa flera av dagens miljöproblem. Naturskyddsföreningen jobbar därför aktivt för att befintliga våtmarker ska skyddas och för att fler våtmarker ska restaureras.

Mödänge våtmark i Bollnäs.

10 000 personer bytte kläder med varandra

I april var Sveriges största klädbytardag tillbaka med besked! 115 klädbytardagar arrangerades över hela landet. 10 000 personer deltog vid vårens klädbytardag och hela 40 000 plagg fick ett nytt hem.  Allt gjordes möjligt tack vare de 770 medlemmar och funktionärer som stod bakom arrangemangen.  

De bytta klädesplaggen innebär en stor besparing av naturresurser*, nämligen:

  • 50 500 m3 vatten
  • 26 ton kemikalier 
  • 240 ton koldioxid

*jämfört med om plaggen nytillverkats

Unikt naturreservat invigt i Jokkmokk

I årtionden har naturskyddare, renskötare med flera arbetat för att skydda ett unikt område med fjällskog, gammelskog och myrmarker i Jokkmokk. 2023 var året som det nästan fyra kvadratmil stora naturreservatet Jielkká-Rijmagåbbå äntligen kunde invigas – efter nästan 40 års kamp. Det är en viktig och lång naturvårdskamp som tydligt visar vikten av uthållighet.

Fortsatt goda nyheter för vitryggig hackspett

Vitryggig hackspett är akut hotad på grund av att dess livsmiljöer, gamla lövskogar med mycket döda och döende träd nästan helt har försvunnit från Sverige. Men under 2023 observerades 20 par och 11 lyckade häckningar konstaterades. Det är det andra året i rad med ett så bra resultat! Dessutom har vår första avelsanläggning i egen regi för andra året i rad fått flera lyckade häckningar.

Varför vitryggen är extra viktig? Jo, det är en så kallad paraplyart, vilket innebär att ytterligare cirka 200 hotade arter är beroende av samma slags skogsmiljöer. Vitryggens situation är därför en varningsklocka – när vitryggen har svårt att klara sig är läget allvarligt för många andra arter också. Sedan 1990 driver Naturskyddsföreningen Projekt vitryggig hackspett för att rädda arten och dess livsmiljöer.

Vitryggig, hackspett,fågelunge,fågel,träd

Mer natur ska restaureras i EU

Nu finns äntligen en överenskommelse i EU om att restaurera natur. Det innebär bland annat att 20 procent av EU:s land- och havsområden ska restaureras till 2030.

Förslaget klubbas formellt igenom i början av 2024.

Fossilfria banker 

Med 33 000 protestmejl i ryggen gick Naturskyddsföreningen tillsammans med Fair Finance Guide och Greenpeace till bankernas bolagsstämmor och krävde stopp för deras miljardlån till oljebolag som ökar utvinningen av fossila bränslen. Bankerna blev uppenbart pressade: i januari 2023 beslutade Danske Bank att slopa lånen till sådana fossilbolag och följde då Handelsbankens exempel som redan hade gjort detta.

Rekord i svar om PFAS

I somras slog vi tillsammans rekord i antal svar till EU:s öppna konsultation. Ni var hela 1 300 personer som skrev in om varför det är så viktigt med ett förbud mot PFAS – en tydlig markering till beslutsfattare om vad vi tycker om dessa evighetskemikalier.

Stort engagemang för vargen 

I september skickade vi ut en uppmaning att skicka e-post till EU-kommissionen om att inte försämra skyddet till varg, vilket kommissionens president givit signaler om. Tusentals medlemmar och sympatisörer hörsammade detta och använde vår förlaga till att sätta ihop meddelanden till kommissionen. 

Bra Miljöval 

51 energibolag klarar Bra Miljövals nya, tuffare miljökrav på att ytterligare miljöanpassa den förnybara elproduktionen – vind, sol, vatten och biokraft. Under 2023 har tillgången på Bra Miljöval-märkt el ökat från 7 till nära 17 TWh som räcker till drygt 3 miljoner hushåll.

Vi byter till eko på mackan! 

Årets Green Action Week (Miljövänliga veckan) hade åter tema Ekofrukost. Ekologisk ost lyftes fram extra i kampanjen. Ost är en produkt där det gör stor skillnad om du byter till ekologisk, eftersom det går åt hela 10 liter mjölk till ett kilo ost. Genom att välja eko-ost bidrar man till fler bin, fjärilar och andra pollinatörer i jordbrukslandskapet. 

83 lokalkretsar var med i kampanjveckan för att skapa engagemang och öka intresset för ekologiska frukostvaror. Många medlemmar var på plats i matbutiker och på marknader och bjöd på eko-ost och fick publicerat insändare i tidningarna. I Borås bjöds studenterna på högskolan på ekofrukost.

Ny lag ställer företag till svars för skador på miljö och människor 

I december kom Europaparlamentet och ministerrådet överens om en ny lag som ska göra det möjligt att ställa företag till svars för skador på mänskliga rättigheter, klimat och miljö, både i och utanför EU. En viktig seger för miljöförsvarare!

Förra vintern lämnade Naturskyddsföreningen in en namninsamling med 10 000 röster för en stark lagstiftning. Tillsammans med andra europeiska organisationer har vi samlat in över 100 000 namn. Nu i början av 2024 väntas förslaget äntligen klubbas igenom formellt, ett historiskt genombrott.

Vi hade gärna sett skarpare besked om exempelvis klimat och finanssektorn, men vi gläds åt att lagen förhoppningsvis kommer leda till färre kränkningar av mänskliga rättigheter och bättre skydd av miljön, när företag till exempel bygger en ny damm eller anlägger en plantage. Till exempel kan människor som drabbas negativt nu ställa företag inför domstol i EU.

Hör mer om årets miljösegrar i den här videon:

G6jUjoxAAU8 poster image
natur, solnedgång, landskap, insamling, bli medlem, marknad, sjöar, skymning, berg, skog, CTA

Bli medlem i Sveriges största miljöorganisation

Var med i kampen för en friskare natur och starkare miljöpolitik och få den prisbelönta tidningen Sveriges Natur fem gånger om året.

Bli medlem idag
Gillas av 8

Relaterat innehåll