Frågor och svar om grönt sparande och hållbara investeringar

Intresset för att spara grönt ökar i Sverige. Men vad är egentligen grönt sparande och hur kan man börja spara hållbart? För grönt sparande med sig några risker för den enskilde spararen? Vi svarar på fem vanliga frågor om hur grönt sparande och hållbara investeringar fungerar. 

1. Vad är grönt sparande? 

Pengar som du placerar på banken arbetar hela tiden. Exempelvis lånas de ut av banken till olika investeringar i projekt eller företag, även till sådant som tyvärr inte alltid syftar till miljöns bästa. Naturskyddsföreningen definierar grönt sparande som ”finansiella produkter som investerar i, och verkar för att främja, företag och organisationer vars verksamheter syftar till långsiktig samhällsnytta utifrån ett miljö-, natur- och klimatnyttoperspektiv”.  

Grönt sparande kan alltså vara bankkonton, fonder eller obligationer med miljöprofil där du som sparare eller investerare har en trygghet i att dina pengar gör gott, och inte investeras i miljöskadlig verksamhet. 

2. Hur räknar man miljöpåverkan på sparande? 

Miljöpåverkan av en finansiell produkt kan tyckas svår att få grepp om. De här produkterna är ju till sin utformning mer abstrakta än en traditionell, fysisk produkt med tydlig koppling till negativa miljöeffekter såsom en bil eller ett schampo. Bank- och finansbranschen brister dessutom ofta i sin transparens och öppenhet, vilket försvårar förståelsen för vad ens sparande eller investeringar egentligen har att göra med miljö och hållbarhet.  

Den faktiska miljö- och klimatpåverkan av ens sparande och investeringar kan vara större än ens totala övriga klimatavtryck, det vill säga från resor, boende och konsumtion. Utformningen av den finansiella marknaden gör att kapital som sparas och placeras ständigt investeras i branscher som står långt ifrån de branscher som har en plats i ett hållbart samhälle. 

Förenklat kan man prata om två typer av påverkan från finansiella produkter; en direkt, verklig miljöeffekt, och en indirekt, passiv miljöeffekt. En direkt effekt innebär att ens investering direkt möjliggör arbete för miljönytta som annars inte skulle ske. En indirekt effekt är istället symbolisk, men kan ha stor betydelse ändå.  

3. Är grönt sparande en säker investering? 

Det går att spara grönt med låg risk. Det går till exempel att välja ett grönt sparkonto. Där är risken låg för investeraren eftersom banken i allmänhet hanterar risken, och staten ger en garanti för inlåning upp till ett visst belopp. 

Det är också dags att få bort myten om att hållbart sparande innebär en lägre ekonomisk vinst. Undersökningar visar att det finns en finansiell risk med att inte investera hållbart. Många kapitalförvaltare drar sig numera aktivt ur fossila investeringar eftersom dessa 

löper hög risk att bli värdelösa om de reserver som finns i marken inte längre får utvinnas. Dessutom finns ett enormt behov av investeringskapital om samhället ska kunna nå uppsatta klimatmål. 

Hållbara strategier visar sig ofta gå med lika hög, eller högre vinst än deras konventionella motsvarigheter, och företag med bättre hållbarhetsarbete presterar klart bättre finansiellt än företag inom samma bransch som inte tar hänsyn till dessa frågor. 

Det går att se över sitt fondsparande och välja miljömärkta fonder. Jämfört med att investera direkt i aktier ger fondsparande mindre ägandeandelar eller investeringar fördelade på flera olika bolag, vilket kan sänka risken. Ett annat alternativ är fonder baserade på investeringar i gröna obligationer, som har en lägre riskprofil än aktieinvesteringar. 

4. Vad är ett bra första steg för att börja spara grönt? 

Sparprodukter med miljöprofil är i dagsläget fortfarande något av en nischprodukt på svenska marknaden, men det finns alternativ att välja! Det finns till exempel gröna sparkonton, miljömärkta fonder och grön rabatt på bolån för energieffektiva hus. Dessa är bra alternativ och fritt fram att välja.  

Det krävs dock samtidigt att de svenska bankerna i betydligt större utsträckning tar fram produkter som tar hänsyn till miljö och andra hållbarhetsaspekter, eller inkluderar dessa aspekter i sina befintliga produkter. 

5. Hur ser utvecklingen för grön finans ut? 

De allra flesta konsumenter bryr sig numera inte bara om ekonomisk tillväxt. Sparandet ska också avspegla de personliga värderingarna och ansvarstagande för miljö och samhälle. Exempelvis anser millennials-generationen, alltså de mellan 20-35 år gamla, att hållbarhet är en lika viktig faktor som avkastning för investeringsbeslutet. En förutsättning för att det gröna sparandet ska kunna växa är att utbudet av produkter med miljönytta ökar. Sedan 2013 har konsumenters efterfrågan på hållbara sparprodukter, alltså exempelvis bankkonton, fonder eller obligationer med miljöprofil, ökat med över 500 %. Intresset hos sparare finns – nu är det dags för bankerna att agera! 

Läs mer 

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll