Frukter du vill byta till eko

Vad innehåller egentligen helt vanliga frukter från matbutiken? Vi har granskat Livsmedelsverkets tester på oekologisk frukt från 2014. De kommer från odlingar som besprutas med kemiska bekämpningsmedel. Det drabbar framför allt naturen, djuren och arbetarna. Men rester finns också kvar i frukten du äter. 

Äpple 

Symbolen för hälsa ska väl ändå vara fräsch på riktigt? Vi tycker det, men i 9 av 10 äpplen hittades rester av bekämpningsmedel. I en del äpplen hittades karbendazim, ett ämne som misstänks vara cancerogent, hormonstörande och reproduktionsstörande. Tyvärr går det inte att skölja bort, eftersom det finns i hela frukten.  

Päron 

Den här barnfavoriten innehöll rester av bekämpningsmedel i 7 av 10 tester. Sverige har ett ypperligt klimat för ekologisk päronodling. Ändå är svekologiska päron nästan omöjliga att hitta i butik. Byt till eko - visa svenska päronodlare att efterfrågan finns!  

Citrus 

Irriterad på att ekologisk citrus kan mögla om den ligger framme för länge? Det är för att den inte behandlas med imazalil. Ett ämne som förlänger fruktens hållbarhet – men som misstänks vara cancerogent och hormonstörande.  

Nästan alla citrusfrukter - 95 procent - innehöll rester av olika bekämpningsmedel. Mest i skalet, men också i fruktköttet. Dags för Sverige att göra som danska myndigheter: rekommendera ekologiska citrusskal till matlagningen. 

Vindruvor 

De söta små druvorna är bäst på att vara värst när det gäller flest sorters rester i samma prov. Och gissa hur många procent av druvorna som innehöll bekämpningsmedelsrester? 96 procent! Flera av medlen är känt problematiska. En del går inte att skölja bort eftersom de verkar inifrån frukten. Rester hittas även i russin och vin. 

Banan 

Fortsätt nobba fulbananerna! De är riktigt hårt besprutade och i 67 procent av testerna hittades rester. Men medlen är framför allt ett problem för miljön, odlarna och deras familjer. De utsätts för ett av världens farligaste bekämpningsmedel, parakvat. Det skadar naturen under en lång tid och människor som exponeras kan i värsta fall drabbas av lungkollaps och Parkinsons sjukdom. Ämnet är förbjudet i Sverige och EU sedan länge, bland annat tack vare Naturskyddsföreningens arbete. De flesta tropiska frukter, som ananas och mango, kommer från lika hårt besprutade plantager. 

Frågor på det? Ok, vi svarar redan nu: 

Brukar ekologiskt innehålla rester av kemiska bekämpningsmedel? 

Nej. Livsmedelsverket testade också samma sorts frukter, fast ekologiska. De gjorde 62 tester, varav ett visade spår av ett medel som används i skyddspåsar som hängs runt bananklasar. Alla andra 61 tester var fria från kemiska bekämpningsmedel. 

Svenskt är väl bättre? 

Ja och nej. Många av de farligaste ämnena är förbjudna i Sverige och EU. Det är också vanligare att gränsvärdena överskrids i importerad frukt. Men man hittar ungefär lika ofta fynd av rester i svensk och importerad frukt.  

Proverna ligger ju ändå oftast under gränsvärdena? 

Sant. Inom EU finns gränsvärden för hur mycket bekämpningsmedelsrester mat får innehålla. Väldigt få av fruktproverna ligger över gränsvärdena, men blandningen av många olika ämnen kan ge okända hälsoeffekter. EU:s gränsvärden är dessutom gjorda för ett ämne i taget, trots att vi utsätts för tusentals olika kemikalier samtidigt under lång tid.  

Varför är barnen känsligast? 

Därför att barn inte är små vuxna. De är i en utvecklingsfas där kroppen är mer känslig för miljögifter. Barn äter också mer  i förhållande till sin kroppsvikt och får därmed högre exponering. De kan också ofta ha en mer ensidig kost. 

Ska jag vara rädd för att äta oekologisk frukt? 

Nej. Ingen ska vara rädd för att äta frukt. Det är nyttigt och miljösmart. Däremot är det är dags att ifrågasätta hur vår mat produceras och börja ställa krav. Kommuner kan öka andelen ekologisk mat och dryck i de offentliga köken som skolor och förskolor. Politiker kan underlätta för svenska ekobönder och konsumenter. Butiker kan skylta bättre, istället för att låta ekofrukten mögla i ett mörkt hörn. Obesprutad frukt borde inte ruttna i tusentals villaträdgårdar. Till exempel. 

Byt till eko för naturen, djuren och odlarna. Och om du vill ha frukt som är fräsch på riktigt.  

Nyfiken på källor och fördjupning? 

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll