rädda bina, videoomslag

Gör en insats för våra pollinatörer

Bina är riktiga naturhjältar – de jobbar hårt med att pollinera växter så att det finns blommor, frukt och bär. Men många bin är på väg att försvinna eftersom de bland annat har svårt att hitta mat, det vill säga pollen och nektar.

Byt till eko – rädda bina

Gör en viktig räddningsinsats för bina. Välj eko så långt det är möjligt varje gång du handlar.

Jag antar utmaningen!
Gillas av 2