Hajar hotas av överfiske

De flesta hajar lever länge, växer långsamt och är ofta flera år när de får sin första kull ungar. Det gör dem till lätta offer för överfiske. Pigghajen, som är Sveriges vanligaste haj, är ett exempel på det.

Hajar är rovdjur och precis som andra toppredatorer (rovdjur högst upp i näringskedjan) är de viktiga för att hålla ekosystemen i balans. De flesta hajar lever länge, växer långsamt och är ofta många år gamla när de får ungar första gången. Till skillnad från många andra fiskar så är kullarna ofta små och består av få men ganska stora ungar, vissa så stora att det omgående riskerar att fångas av fiskeredskap. Dessa egenskaper gör att hajarna lätt blir offer för överfiske och eftersom de har få naturliga fiender så är människan det största hotet.

Pigghajen – Sveriges vanligaste haj 

Pigghajen är vår vanligaste svenska haj. Den kan bli upp till 130 centimeter lång och har en tagg på sina två ryggfenor som också har gett upphov till namnet. Den kan bli uppåt 30 år och kanske betydligt äldre. I Sverige finns den främst i Skagerrak och Kattegatt, men förekommer även i Öresund och sydvästra Östersjön. Den svenska pigghajen tillhör pigghajsbeståndet i Nordostatlanten.   

Pigghajar är så kallat vivipara (levandefödare). Det innebär att ungarna utvecklas från ägg inne i honans mage och sedan föds som färdiga hajungar. Pigghajshonorna i svenska hav blir könsmogna vid 12-13 års ålder, men eftersom de är dräktiga/bär på ungarna i upp till två år så föder de inte sina första ungar förrän i fjortonårsåldern. Pigghajen föder relativt få ungar per kull, i medeltal cirka sex stycken

Pigghajen är listad som akut hotad på den svenska rödlistan. Den fiskades under 1900-talet i så pass stor utsträckning i Nordostatlanten att beståndet i början av 2000-talet var i mycket dålig skick. På grund av detta infördes förbud mot riktat fiske år 2010 för att pigghajen skulle få en chans att återhämta sig och från 2017 har pigghajen varit en förbjuden art att ta i land inom EU.  

Fisket på pigghaj återupptas 

Under åren med fiskestopp har pigghajen i Nordostatlanten återhämtat sig till viss del men beståndet är fortfarande bara runt hälften av vad det var på 1960-talet. Trots detta gör Internationella havsforskningsrådet bedömningen att det riktade fisket på pigghaj kan starta på nytt från och med årsskiftet 2023. Inom EU och Storbritannien har man nu beslutat om en gemensam kvot på mer än 15 000 ton pigghaj, vilket är en extrem ökning från föregående års fiskeförbud. Bara i Skagerrak får det fiskas mer än 1100 ton pigghaj, varav Sverige får fiska nästan 800 ton.  

Givet pigghajens livscykel, med långsam tillväxt, sen mognad och få ungar, riskerar det nyöppnade fisket att få stora konsekvenser för artens fortsatta återhämtning. Den sena könsmognaden leder i sig till att de första hajarna som fötts sedan förbudet mot riktat fiske infördes först nu börjar bli könsmogna, och sannolikt har de inte ens hunnit få sina första ungar. Den ökning av arten som har skett är alltså till huvuddelen individer som inte har hunnit föröka sig. 

Så tycker Naturskyddsföreningen 

Naturskyddsföreningen anser att det är mycket positivt att pigghajsbeståndet har ökat, men anser att riktat fiske på hotade arter och bestånd ska vara förbjudet. En ökning av arten leder till att den fångas i större utsträckning vid annat fiske. En möjlighet skulle därför vara att istället för riktat fiske dela ut en så kallad bifångstkvot, där man får behålla och ta i land den pigghaj som fångas vid fiske efter andra arter. Detta skulle vara betydligt skonsammare för populationen genom att minska riskerna för överfiske och sannolikt tillåta en fortsatt återhämtning av beståndet. 

Hajar är känsliga broskfiskar 

Hajar är broskfiskar. Det innebär att deras skelett består av brosk, till skillnad från skelettet hos de flesta andra fiskar som består av ben. De har ingen simblåsa utan måste simma för att hålla sig flytande. Istället för fjäll har de så kallade hudtänder som är uppbyggda på ett sätt liknande vanliga tänder. Tänderna de har i munnen är också en sorts hudtänder och sitter inte fast i käkarna. De har flera rader tänder som växer till inne i munnen och om de tappar en tand så flyttas en ny tand fram för att ta dess plats. 

Hajar i Sverige 

I Sverige förekommer flera olika hajarter. De vanligaste är de relativt små arterna pigghaj och småfläckig rödhaj, men det förekommer också större arter såsom håbranden som kan bli över sex meter lång. De flesta arterna finns uteslutande längs västkusten, men just pigghaj kan även förekomma i södra Östersjön.  

Läs mer om överfiske:

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll