Har du förbjudna växtskyddsmedel hemma?

Vissa bekämpningsmedel är dödliga för våra små trädgårdsmästare. Andra hotar bina genom att påverka viktiga funktioner som minnet och immunförsvaret eller genom att minska deras tillgång på mat. I oktober 2021 förbjöds flera växtskyddsmedel för användning i trädgården. Kolla så du inte har dem i ditt förråd!

Dessa växtskyddsmedel förbjöds 2021 

Från 2021 får vissa växtskyddsmedel inte längre användas i exempelvis privata trädgårdar och parker. Det gäller medel som har följande verksamma ämnen: 

  • glyfosat  
  • pyretriner  
  • flupyradifuron  
  • acetamiprid  

Dessa ämnen finns i ogräsmedel och insektsmedel. I ditt trädgårdsförråd har de kanske namn som börjar med Roundup, Pyretal, Rapton, Spraits, Provanto och Substral. Kika på Kemikalieinspektionens lista för att se exakt vilka produkter förbudet gäller. Till en början kan dessa växtskyddsmedel fortfarande finnas att köpa, så fråga i butiken om vilka medel som är tillåtna.  

Så tar du hand om ditt kasserade bekämpningsmedel på rätt sätt 

Vill du ha en bivänlig trädgård är det allra bästa att rensa bort bekämpningsmedel helt och hållet, både de medel som används mot ogräs och insektsangrepp och sådana som används mot skadedjur som myror och myggor. Vissa medel som används för skadedjursbekämpning, t.ex. myrmedel, kan innehålla ämnen som har förbjudits i jordbruket eftersom de är giftiga för bin.  

Bekämpningsmedel klassas som miljöfarligt avfall och måste hanteras varsamt. Om de hamnar fel kan de skada både djur, växter och människor. Lämna in bekämpningsmedlet i sin originalförpackning på en miljöstation eller bemannad återvinningscentral. Om medlet lämnas i annan förpackning är det viktigt att skriva på vad det innehåller. 

Trädgårdsskötsel utan bekämpningsmedel 

Om du slutar med bekämpningsmedel gynnar du inte bara bina utan får också en mer artrik och levande trädgård på köpet. Vi har samlat några bra tips för hur du undviker bekämpningsmedel och samtidigt får en prunkande trädgård där bin och växter trivs.  

  • Låt naturen ta plats  

Skillnaden på ogräs och prydnadsblommor avgörs av oss människor. Fundera över om du verkligen måste ta bort allt ogräs, många av dessa är bra mat för bina! Varför inte tillåta fler arter i din gräsmatta och låta en del av den bli till en blommande äng?

  • Tänk på växtföljden 

Odla inte samma sak på samma plats år efter år. Att variera vad du odlar gör nytta på flera sätt. Det minskar trycket från sjukdomar och skadedjur och näringsförhållandena blir bättre. Olika växtarter har nämligen olika näringsbehov, så variation ger ett mer effektivt näringsutnyttjande och förebygger utarmning av jorden.  

Samodling, att odla flera växter ihop, kan också gynna både bin och nyttodjur samtidigt som det kan förebygga skador och sjukdomar. 

  • Använd mekanisk bekämpning  

Rensa ogräs för hand. Ta bort ogräset med en hacka eller maskrosjärn, kratta grusgången och låt bli kemikalierna. Börja med ogräsrensningen tidigt på säsongen så blir det mer effektivt, och upprepa under sommaren. Men kom ihåg att spara vissa blommande partier så att bina har mat.  

För stora partier kan du använda markduk att täcka över med under en säsong och på så sätt kväva ogräset.  

Använd dig av finmaskigt nät över kålodlingarna. Kål är populärt bland larver från exempelvis kålfjäril, men larverna kan göra stor skada på kålen. Med ett nät håller du larverna borta.  

  • Lita på naturen  

Att sluta använda kemikalier gynnar också nyttodjuren, alltså djur som livnär sig på skadedjuren. Ett klassiskt exempel är nyckelpigan, som äter bladlöss. Även blomflugans larver livnär sig på bladlöss. Den vuxna blomflugan är dessutom en bra pollinatör och gynnas av samma åtgärder som bina. Med lite tålamod får du alltså gratis hjälp mot skadedjuren och en rikare biologisk mångfald i trädgården. 

  • Vattna  

En del problem i trädgården kan du lösa med hjälp av vanligt vatten. Har myrorna bosatt sig på fel ställen? Vattna upprepade gånger så flyttar de. Myror gillar nämligen när det är torrt. Med hjälp av en vattenstråle kan du spola bort vissa skadedjur, tex bladlöss, från plantorna – helt giftfritt.  

  • Gödsel  

Sluta med konstgödsel. Välj istället kompost eller stallgödsel. Det har mindre klimatpåverkan och  organiskt material har många positiva effekter för jordens struktur. Använder du egen kompost håller du dessutom näringen i ett kretslopp i din egen trädgård. Ställen där det växer ängsblommor ska inte gödslas alls utan hållas så näringsfattiga som möjligt.  

Lycka till med din trädgård! 

natur, solnedgång, landskap, insamling, bli medlem, marknad, sjöar, skymning, berg, skog, CTA

Stå upp för naturen

Vi behöver dig som vill ge naturen en röst och som vill se en miljöpolitik som tar naturkrisen på allvar. Tillsammans gör vi skillnad!

Bli medlem
Gillas av 11

Relaterat innehåll