Importerat kött vanligast på svenska restauranger

Kött som serveras på svenska restauranger är till största del importerat. Det visar uppgifter från 2017 som Naturskyddsföreningen tagit fram från några av Sveriges största grossister. I vissa fall är så mycket som 90 procent av köttet importerat. Enligt grossisten Martin och servera ökar efterfrågan på svenskt kött men få eller inga restauranger väljer ekologiskt eller naturbeteskött.

Importerat kött innebär generellt sett att djuren vuxit upp med sämre djurvälfärd, mindre bete, mer antibiotika och att det används mer bekämpningsmedel till fodret än om djuret blivit uppfött i Sverige. Vår kartläggning visar att svenska restauranger köper in övervägande importerat kött. 

75 procent av de restauranger som handlar hos grossisten Menigo väljer importkött. Richard Hofbauer, sortiment- och importchef, menar att restaurangernas nisch och vilken typ av måltid de serverar ofta styr över valet av kött. 

– Lunchrestauranger är helt klart mer noggranna med prisbilden när de beställer matvaror. Ska det ingå bröd, kaffe och en huvudrätt för 95 kronor, då väljer de varor efter pris. För á la carte-restauranger handlar det framför allt om ätkvalitén snarare än köttets ursprungsland, säger han. 

Ingen av grossisterna Naturskyddsföreningen pratat med väljer bort producenter på grund av köttets ursprungsland. Urvalet baseras istället på att den enskilda producenten lever upp till grossistens egna krav. Det kan handla om köttets kvalitet, pris, tillgång, matsäkerhet eller hållbarhet. 

Få efterfrågar eko- eller naturbeteskött 

Cirka 55 procent av köttet som Martin och servera säljer till restauranger är importerat. Christina Gezelius, pressinformatör på Martin och servera, ser dock en ökad efterfrågan på svenskt kött. 

– Efterfrågan på svenskt, gärna lokalproducerat, kött har ökat och vi ser inte några tecken på att den kommer att mattas av, säger hon. 

Sverige har förhållandevis god djurhållning jämfört med andra länder men det är den ekologiska produktionen som gör störst skillnad för till exempel grisar, värphöns och kycklingar som annars ofta hålls inne året om. 

Betande djur i naturbetesmarker är helt avgörande för att hålla stora delar av det svenska landskapet öppet, en förutsättning för att bevara den biologiska mångfalden. Men vår sammanställning visar att det är få restauranger som efterfrågar ekologiskt kött – trots miljöfördelar och bättre djurhållning. Naturbeteskött är det i princip ingen som väljer. 

Enligt Patrik Torstensson, försäljningschef på Svensk cater, är det framför allt offentliga aktörer som ställer krav på svenskt och ekologiskt. Han ser, till skillnad från Martin och servera, inte någon ökad efterfrågan på svenskt kött inom restaurangbranschen. 

– På den privata restaurangmarknaden håller man i sin plånbok, och då är det priset som styr, avslutar Patrik Torstensson. 

Miljöpåverkan från importerat kött 

WWF’s köttguide hjälper dig som vill få koll på miljöpåverkan från kött från olika delar av världen. Här kan du enkelt se vilka som är värstingarna och vilka djur som bidragit med mest biologisk mångfald. 

Martin & Servera

Axfood Snabbgross

Svensk Cater

Menigo

Siffrorna gäller försäljning till restauranger och krogar och baseras på vad grossisterna själva uppgett 2017. 

Om kartläggningen 

Naturskyddsföreningen har 2017 kontaktat fyra av Sveriges största grossister. Siffrorna gäller försäljning till restauranger och krogar och baseras på vad grossisterna själva uppgett. Samtliga grossister importerar kött från länder både inom och utanför EU. Med den privata marknaden menas restauranger och krogar i privat regi till skillnad från servering i offentlig verksamhet, som skolor och sjukhus. 

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll